Nav-kurs, vad är det? – Förklaring och definition

NAV-kurs är detsamma som en fondkurs, eller andelskurs.

Genom NAV-kursen kan man dagligen följa en fonds utveckling.

NAV står för nettoandelsvärde  vilket på engelska är Net Asset Value.

Till skillnad från med aktier så finns det ingen köp- eller säljkurs för fonder. Istället för detta så används NAV-kurs.

NAV-kurs räknar ut genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften.

Genom att jämföra NAV-kursen med olika index ges en uppfattning om hur fonden utvecklats i förhållande till aktiemarknaden.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.