Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Nav-kurs, vad är det? – Förklaring och definition

NAV-kurs är detsamma som en fondkurs, eller andelskurs.
Genom NAV-kursen kan man dagligen följa en fonds utveckling.
NAV står för nettoandelsvärde  vilket på engelska är Net Asset Value.
Till skillnad från med aktier så finns det ingen köp- eller säljkurs för fonder. Istället för detta så används NAV-kurs.
NAV-kurs räknar ut genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften.
Genom att jämföra NAV-kursen med olika index ges en uppfattning om hur fonden utvecklats i förhållande till aktiemarknaden.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter