March 8

Produktionsmetoden, vad är det? – definition av produktionsmetoder

Last Updated on 7 January, 2023 by Håkan Samuelsson

Produktionsmetoden

Produktionsmetoden är summan av alla företags förädlingsvärden.
Produktionsmetoden mäter vad ett lands företag producerar. Uppgifter för detta hämtas direkt från företagen själva snarare än från konsumenterna.
Förädlingsvärden är företagens unika värdeökande produktion som inte köpts in från andra företag i form av ingredienser och liknande.

Produktionsmetoden
Produktionsmetoden

Produktionsmetoden går alltså ut på att summera produktionen uppdelat på olika sektorer vilket oftast är baserat på uppgifter från företag direkt.
Produktionsmetoden är en av tre metoder som används vid beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). De andra är utgiftsmetoden och inkomstmetoden.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?