Avkastningskrav, vad är det? – definition och förklaring

Avkastningskrav är de krav som en ägare eller investerare kräver på ett bolags egna kapital.

Avkastningskrav är den lägsta vinstnivå som ägarna kan acceptera för att stanna som ägare. Avkastningskrav uttrycks oftast i procent.

Synonymer till avkastningskrav är kalkylränta eller diskonteringsränta.

Avkastningskrav heter på engelska yield.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.