Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Branschindex, vad är det? – definition och förklaring

Branschindex är detsamma som ett aktieindex fast för en viss bransch eller sektor. Ett exempel på ett branschindex kan vara fastigheter eller läkemedel.
Branschindex kallas på engelska industry index.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter