April 5

Diskretionär förvaltning, vad är det? – definition av diskretionära förvaltningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Storbanker och kapitalförvaltare erbjuder dig som kund en tjänst som benämns ”diskretionär förvaltning”. Det innebär att du som äger kapital tillskriver någon annan rätten att ta investeringsbeslut med ditt kapital. Diskretionär förvaltning är alltså ett alternativ till fonder och andra investeringar som vi har flera artiklar om här på bloggen.

Några vanliga frågor kring denna investeringsform lyder som nedan:

  • Vad är diskretionär förvaltning?
  • Diskretionär förvaltning avgift
  • Finns det alternativ till diskretionär förvaltning

I denna artikel ger vi en introduktion till vad begreppet innebär och besvarar de vanligaste frågorna på ämnet. Läs vidare för att lära dig mer!

Definition Diskretionär Förvaltning

Somliga tycker att aktiebörsen är en plats som är svår att få ett bra grepp om. Det finns många olika finansiella produkter så som stamaktier, preferensaktier, terminskontrakt och optioner att hålla koll på.

För en del personer är det överväldigande, och de ser hellre att någon annan handlar på aktiemarknaden med deras kapital. Såldes finns det en tjänst där aktieproffs förvaltar kundernas kapital fritt enligt de överenskommelser de har. Denna typ av förvaltning, där kunden överlåter beslutsfattandet kring sina investeringsbeslut till en förvaltare.

Ofta representerar förvaltaren en storbank eller ett fondinstitut. Således har det riktats en hel del kritik mot upplägget.

Diskretionär förvaltning avgift och kritik

I regel är förvaltningsavgiften vid denna typ av upplägg lite drygt 1.5% på årsbasis. Det varierar så klart mellan olika firmor, men detta ger en fingervisning om vad arvodet kan förväntas vara.

Intressekonflikt

Som en följd av att den som fogar över investeringsbesluten representerar ett företag vars intresse är att sälja fondprodukter, kritiseras ofta diskretionär förvaltning för att skapa en intressekonflikt. Det beror på att kundens främsta mål är att maximera sitt framtida kapital. Samtidigt ligger det i förvaltningsinstitutets intresse att dess finansielle produkter genererar intäkter. Det ger ett incitament till förvaltaren att välja det egna institutets produkter framför konkurrerande alternativ.

diskretionär förvaltning
Diskretionär förvaltning

Med den ovan beskrivna intressekonflikten som grund, har denna typ av förvaltning fått utstå kritik. Därmed kanske du undrar, vad finns det för alternativ?

Alternativ till diskretionär förvaltning

För dig som inte själv aktivt vill handla aktier eller optioner, är fonder ett bra alternativ. Fonder förekommer i flera olika former. Traditionellt har så kallat aktivt förvaltade fonder varit populära.

Dessa fungerat som så att en fondförvaltare tar in kapital från flera kunder, och förvaltar sedan kapitalet efter fondens uppsatta riktlinjer. För att finansiera och generera vinst till fondbolaget tas en förvaltningsavgift ut.

På senare år har indexfonder och ETF:er vuxit sig allt mer populära. Dessa är direkta konkurrenter till de klassiska fonderna. Ofta lyfts de fram som bra investeringsalternativ, främst till följd av de låga förvaltningsavgifterna.

Indexfonder eller diskretionär förvaltning Avanza

Avanza är en av de två stora svenska online mäklarna som erbjuder finansiella tjänster till sina kunder. Du som har ett konto där kan se över dessa tjänster och överväga om du vill betala höga avgifter eller välja indexfonderna.

Fördelen med indexfonder relativt diskretionär förvaltning är att det inte finns några incitament att investera i givna produkter. Förvaltningen är nämligen passiv, och den målsättning som satts upp är att replikera utvecklingen i ett index. Detta är ett billigare och ofta mer gynnsamt alternativ för dig som är småsparare.

Summering

Diskretionär förvaltning innebär att du som kund skriver över rätten att fatta investeringsbeslut till din förvaltare. Förvaltningsinstitutet kommer att använda sitt omdöme för att generera maximal vinsttillväxt för dig som kund.

Dessvärre har upplägget stött på kritik då det finns inbyggda intressekonflikter. Således kan det vara en bra idé att se över de alternativ som finns tillgängliga. En viktig aspekt att ha i åtanke är den avgift du betalar för förvaltningen. I regel uppgår den till 1.5% för denna typ av tjänster.

Relaterad läsning:
Bernie Madoff

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering