April 4

Vad betyder skuldsättningsgrad?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Skuldsättningsgraden visar hur mycket skulder företaget har i förhållande till det egna kapitalet. Det är ett nyckeltal som kan användas för att bedöma den finansiella risken i ett bolag. Det engelska namnet är Debt to Equity Ratio.

Så räknar du ut skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgrad = Totala skulder / Eget kapital
 Det finns olika sätt att räkna ut skuldsättningsgraden. För att få en mer korrekt beräkning kan man använda justerade skulder och justerat eget kapital. Då ser uträkningen ut så här:
Skuldsättningsgrad = Justerade skulder / Justerat eget kapital
Där:
Justerade skulder = Skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld
Justerat eget kapital = Det egna kapitalet + 78,6 % av de obeskattade reserverna

Två sätt att minska skuldsättningsgraden i företaget

Beräkningarna av nyckeltalet ger oss en hint om hur man minskar skuldsättningsgraden i ett företag. Det finns i princip två sätt:

  • Minska skulderna: Amortera av lånen samt minska antalet nya lån och krediter
  • Öka det egna kapitalet: Sälj mer eller dyrare, öka vinstmarginalen. Om företaget ger utdelningar till aktieägarna kan man höja det egna kapitalet genom att minska utdelningarna.

Skuldsättningsgrad och soliditet

Skuldsättningsgraden ska inte förväxlas med soliditeten. Det är två skilda saker. Skuldsättningsgraden beskriver skuldsättningen i bolaget. Soliditeten beskriver bolagets långsiktiga betalningsförmåga.
Bägge begreppen tar hänsyn till det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden tittar på förhållandet mellan eget kapital och skulder medan soliditeten räknar på förhållandet till företagets tillgångar.
Samtidigt finns ett samband mellan de två begreppen. När skuldsättningsgraden ökar minskar nämligen soliditeten.

Vad är en bra skuldsättningsgrad?

Om du leder en verksamhet är det bra att hålla skuldsättningen på en rimlig nivå för att undvika en allt för stor finansiell risk i bolaget.
På liknande sätt kan du som investerar i andra bolag vilja ta en titt på skulderna för att undvika bolag som har en allt för stor skuldbörda i förhållande till det egna kapitalet.
Med vad är egentligen en bra nivå? Låt oss först titta på ett enkelt exempel:

  • När skuldsättningsgraden > 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet.
  • När skuldsättningsgraden < 1 är det egna kapitalet större än skulderna.

Vad som är en rimlig nivå varierar mellan olika branscher. Inom industrin är verksamheten till exempel förknippad med stora investeringsbehov i maskiner och utrustning. Det kräver lån för att finansiera verksamheten. Följaktligen bör skuldsättningsgraden inte vara allt för låg i industribolag. Samtidigt får den inte heller vara för hög eftersom känsligheten för konjunktursvängningar och räntehöjningar då ökar.
I ett konsultbolag kan man däremot förvänta sig en lägre skuldsättningsgrad eftersom verksamheten inte är beroende av dyra investeringar i utrustning. När du studerar detta nyckeltal för ett visst bolag bör du alltså jämföra med andra bolag inom samma bransch för att jämförelsen ska blir rättvis.
Men kan man ändå inte ge en indikation på vad värdet ska vara? Så här resonerar många kring skuldsättningsgraden:

  • 1-1,5: En bra riktlinje för många bolag.
  • Runt 2 eller mer: Industribolag och finansbolag.

Det är viktigt att förstå att skuldsättning kan användas för att ge verksamheten en hävstång. Ju större hävstången är desto större är möjligheterna till tillväxt. Samtidigt ökar risken i investeringen.

Sammanfattning

Skuldsättningsgraden visar förhållandet mellan ett företags skulder och det egna kapitalet. Det behövs en viss skuldsättning för att ett företag ska kunna investera tillräckligt i verksamheten. Samtidigt får skulderna inte bli så stora att de utgör en allt för påtaglig finansiell risk.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren