September 10

Informationsasymmetri, vad är det – förklaring och definition

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Informationsasymmetri

Informationsasymmetri är en situation där en av parterna i en transaktion har mer eller bättre information än den andra. Informationsasymmetri är när någon har mycket kunskaper och någon lite eller mindre, även om det omvända också kan ske.
Detta sker ofta vid transaktioner där säljaren vet mer än köparen, även om det omvända också kan ske.
I och med de tekniska framsteg som skett på senare tid har man sett en minskning av asymmetrisk information. Detta eftersom allt fler lättare kan tillskansa sig olika typer av information.
På engelska betyder informationsasymmetri “asymmetrical information eller information asymmetry”.

Asymmetrisk information är när en part har bättre information inför en transaktion än den andra parten.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?