Informationsasymmetri, vad är det – förklaring och definition

Last Updated on 14 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Informationsasymmetri

Informationsasymmetri är en situation där en av parterna i en transaktion har mer eller bättre information än den andra. Informationsasymmetri är när någon har mycket kunskaper och någon lite eller mindre, även om det omvända också kan ske.
Detta sker ofta vid transaktioner där säljaren vet mer än köparen, även om det omvända också kan ske.
I och med de tekniska framsteg som skett på senare tid har man sett en minskning av asymmetrisk information. Detta eftersom allt fler lättare kan tillskansa sig olika typer av information.
På engelska betyder informationsasymmetri “asymmetrical information eller information asymmetry”.

Informationsasymmetri
Informationsasymmetri

Asymmetrisk information är när en part har bättre information inför en transaktion än den andra parten.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.