April 4

Momentum, vad betyder det – förklaring av momentumindikatorer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Momentum indikator

Momentum trading baserar sin logik på att man utnyttjar en rådande trend inom en marknad och antar och satsar på att den kommer att fortsätta. Det kan innebära att man köper en trend inom aktier, terminer, ETF’er eller exempelvis fonder.
Inom trading om man vill använda sig av momentum så är det därför viktigt att på något sätt försöka indentifiera en trend. Det kan göras på olika sätt och det vanligaste inom momentumbaserade strategier är att man använder medelvärden för en tid tillbaka. En variant är att man listar och tittar på 40 veckors medelvärden och investerar eller köper de värdepapper som har högst värden vilket innebär att man antar att dessa har starkast trender. Det finns olika sätt att identifiera trender. Personligen så har jag använt och testat bland annat olika sorters medelvärden – RSI, Bollinger Bands, Keltner Channels, ADX och ROC.
Momentum är ett bra verktyg som fungerar inom många olika delar av trading. Jag har med framgång använt det inom både daytrading, swingtrading och långsiktigare investeringar i både aktier och fonder.
Nedan finns indikatorn momentum applicerad på den amerikanska aktien Becton, Dickinson.

momentum
momentum

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition