April 4

Vad är expeditionsavgift?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En expeditionsavgift är precis som det låter – en avgift. Avgiften tas ibland ut av företag när kunden köper något, vilket kan liknas vid en expeditionsavgift. Det vill säga att det är en avgift för att hantera konsumentens köp.
En expeditionsavgift kan alltså även kallas administrationsavgift, men kan också anges som fakturaavgift, behandlingsavgift och orderavgift. Det är egentligen bara olika benämningar för samma företeelse.
En expeditionsavgift kan variera i storlek från företag till företag. Den kan också tillkomma både för köp i fysisk butik och/eller via internet. En eventuell expeditionsavgift ska alltid anges på kvittot eller fakturan.

Är expeditionsavgiften relevant för företagare?

Då det faktiskt är tillåtet för företag att ta ut en expeditionsavgift (alternativt administrationsavgift  eller hur man väljer att benämna det) går det att tjäna lite extra pengar på just expeditionsavgiften. Det kan tyckas som ”småpotatis”, men många bäckar små och så vidare.
Även om det är tillåtet att ta ut en expeditionsavgift ska storleken (det vill säga summan) framkomma på varje kvitto, faktura och/eller avtal. Expeditionsavgiften bör inte vara högre än att den täcker de omkostnader företaget får för att behandla en order.

Hur kommer det sig att företag kan ta olika mycket i expeditionsavgift?

Till största del beror det på företagets storlek och kapacitet. Expeditionsavgiften bör alltid vara rimlig och stå i proportion till det merjobb företaget får för att behandla ett ärende eller en order. Varje företag har olika förutsättningar och eftersom det i skrivande stund inte finns några strikta bestämmelser kan varje företag ta ut den expeditionsavgift som anses rimlig i förhållande till deras villkor.

Vad händer om du som konsument vägrar betala expeditionsavgiften?

Så länge som du som konsument godkänt ett avtal eller en faktura där expeditionsavgift en står angiven kan du inte vägra betala avgiften. Skulle du ändå vägra kan du istället ”åka på” ännu fler extrakostnader för eventuell påminnelsefaktura och liknande. Även i detta fall kallas det expeditionsavgift, i vissa fall extra expeditionsavgift.

Tips för dig som vill undvika extraavgifter

Vi har satt ihop en liten checklista för dig som vill handla säkert på internet. För att undvika extra avgifter i form av exempelvis påminnelseavgifter och/eller onödigt dyra expeditionsavgifter och andra omkostnader du inte hade räknat med bör du tänka på det här:

  • Kolla upp företaget du beställer saker ifrån; ju mer information du kan hitta på hemsidan desto bättre. Det bör minst finnas ett telefonnummer och en e-postadress dit du kan höra av dig om du har frågor.

 

  • Information om såväl varor som tjänster och priser bör vara tydligt angivna. Eventuella expeditionsavgifter, påminnelseavgifter och så vidare bör också finnas angivna. Är porto och eventuella expeditionsavgifter inbakade i totalsumman eller tillkommer de?

 

  • Undvik förskottsbetalning i den mån det går. I det ögonblick du betalat har du förlorat din rätt att hålla inne med betalningen vid eventuella förseningar, tvister och så vidare. Sådant som lätt leder till extra avgifter.

Sammanfattning

En expeditionsavgift är tillåten så länge den är skälig och framgår enligt avtal (kvitton, fakturor). Expeditionsavgiften ska täcka de kostnader som är förenade med hanteringen av en order och kan därmed skilja sig i storlek mellan olika företag.
I dagsläget finns det inga gemensamma direktiv för företagare att följa när det gäller storleken på Expeditionsavgiften, vilket innebär att varje företag bestämmer på egen hand. Istället för expeditionsavgift kan ett företag välja att kalla avgiften för administrationskostnad, fakturaavgift eller liknande.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)