Aktiebok

Aktiebok är något som alla aktiebolag måste ha.

Aktiebok skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs av lag.

Aktiebok skall bland annat innehålla följande uppgifter:

  • Aktiernas nummer.
  • Ägarens namn och personnummer eller organisationsnummer om det är ett företag eller förening, samt postadress.
  • Datum när ägaren infördes.

Aktiebok kan också innehålla vilket typ av aktieslag som finns samt om det finns begränsningar på hur aktier får överlåtas.

Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag.

Här kan du ladda ner en mall för Aktiebok.

På engelska betyder aktiebok Share Register.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?