June 23

Aktiebok, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Aktiebok

Det är många platser som ett ägarskap av aktier införs i eller kan bevisas med. En aktiebok är dock det mest kraftfulla beviset. Om ditt namn står i aktieboken i ett bolag tillsammans med den andel ägarskap du har, kommer det alltid vara det bästa tänkbara. Här är det också något som ska ske med automatik. Så fort ett aktiebrev utfärdas ska detta också föras in i aktieboken. På engelska bär aktiebok namnet Share Register, vilket kan vara bra att veta för alla som investerar och köper andelar i internationella och utländska företag. Aktiebok är något som alla aktiebolag måste ha. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs av lag.
Aktiebok skall bland annat innehålla följande uppgifter:

  • Aktiernas nummer.
  • Ägarens namn och personnummer eller organisationsnummer om det är ett företag eller förening, samt postadress.
  • Datum när ägaren infördes.

Aktiebok kan också innehålla vilket typ av aktieslag som finns samt om det finns begränsningar på hur aktier får överlåtas. Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag.
Här kan du ladda ner en mall för Aktiebok. Sist men inte minst hittar du här ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen. Vi ska gå vidare och se lite djupare på vad som finns och inte finns gällande dina aktier i aktieboken och vad för information som också måste finnas.

Krav för att bli inskriven i ett bolags aktiebok

Idag finns det till att börja med olika typer av aktieböcker. Med anledning av att vi lever i en modern och datoriserad värld finns den digital aktiebok. Detta utesluter dock inte att aktieboken även måste finnas i skriven och fysisk form. I det fallet gäller samma regler som för ett företags övriga bokföring. För att även bli inskriven som ägare med de rätta uppgifterna i aktieboken, måste du dock kunna bevisa att du är aktieägare. Det vanligaste sättet att bevisa ägarskap av aktier i ett bolag är via ett aktiebrev. Om inte detta finns är det innehavet av aktier i ett aktiebolag som måste bevisas. Ett aktiebolag ska inneha information om detta. I annat fall är det inköpshandlingarna som gäller.
Om du inte blivit automatiskt inskriven i aktieboken hos ett bolag och vill att detta ska ske måste du kunna uppvisa ett aktiebrev som också utfärdas av bolagets styrelse. När du uppvisar ett aktiebrev ska du införas med samma uppgifter i aktieboken. Detta är en tjänst som alla aktiebolag ska och är skyldiga ge.

Uppgifter i aktieboken

Samtliga uppgifter som ska finnas i en aktiebok är offentliga. Här är det bara för allt från styrelsen i olika bolag till privatpersoner att begära utskrifter av denna. På så sätt får, eller ska, det inte stå några känsliga personliga uppgifter i denna. Hur som helst finner alla ägares namn, personnummer och adress i denna bok. Det står också om det är ett företag, organisation, förening eller en privatperson som äger innehavet. Sist men inte minst står det när bolaget införde ägarskapet i aktieboken. Naturligtvis står det också den procentuella andelen ägarskap och antalet aktier som varje ägare har i bolaget. Otroligt mycket uppgifter som är tillgänglig som offentlig handling. Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister.

Eventuella extra uppgifter i aktieboken

Utöver detta kan ett bolag om de vill även uppvisa information om vilken typ av aktier som ingår i ett ägarskap i bolaget. Det kan även i vissa fall läggas till om det existerar restriktioner gällande innehav eller överlåtande för vissa ägare. När det nu dessutom kan väljas mellan aktiebok online, samt olika versioner som bolagsverket aktiebok och bolagens egna böcker, kan det även där existera olika uppgifter. Dock är det krav på att de uppgifter som nämnts i punktlistan ovan är med. För privatpersoner som vill ta del av bolagets aktiebok, kan detta ansökas om via e post l gällande nya digitala aktieböcker. I annat fall kan utdrag av dessa skickas via post.

Sammanfattning av aktiebok

För alla som har ett innehav av aktier i ett företag ska de alltid se till att bli inskrivna i aktieboken. Detta gör man genom att skaffa ett aktiebrev eller genom att visa upp ett aktiebrev som bevis för innehavet av andelar i företaget. Om du har frågor om hur detta går till och vad som behövs, ska du alltid i första hand kontakta gällande företag för uppdaterad och rätt information. De hjälper alltid till och förklarar hur du får tillgång till deras olika tjänster som delägare.
Hos ett företag är aktieboken en offentlig handling och aktieboken ska vid förfrågan uppvisas för de som önskar tillgång till denna. Du kan också välja att läsa denna hos företaget eller om aktieboken ska skickas till dig via brev eller e post.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?