September 23

Derivat, vad är det? – förklaring och definition av derivatinstrument

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Ett derivat eller derivatinstrument är ett finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivatinstrument används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer, warranter och swappar.
Derivat är dessutom kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.
Det finns många olika former av derivat och det kan finnas stora skillnader mellan dem. Några av de främsta derivaten som används av traders är just optioner, terminer, warranter och swappar. Även CFDér ingår i denna grupp av värdepapper.

Derivat
Derivat

Ordet derivat kan förklaras som “härlett av någonting underliggande”. Den underliggande produkten i ett derivat är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter.
Ska du handla med derivat, måste du underteckna särskilda avtal just för detta. Det räcker alltså inte med vad som krävs för vanlig värdepappershandel. Ditt värdepappersbolag måste också särskilt upplysa dig om riskerna med derivathandel.

Derivat på engelska

Ordet derivat kommer från engelskans derive och betyder härleda. Derivat på engelska betyder också derivative.
En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?