Derivat (derivatinstrument), vad är det? – förklaring och definition

Ett derivat eller derivatinstrument är ett finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivatinstrument används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer, warranter och swappar.

Derivat är dessutom kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.

Ordet derivat kommer från engelskans derive och betyder härleda. Derivat på engelska betyder också derivative.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.