September 23

Vad betyder GAV?

Last Updated on 17 January, 2023 by Emelie

GAV

GAV står för det genomsnittliga anskaffningsvärdet.
GAV är alltså det genomsnittspris som du har betalat för ditt innehav i en specifik aktie, fond, eller annan tillgång.
GAV är snittpriset som gjorts vid flera olika tillfällen under en given period.
GAV används för att beräkna om en reavinst eller förlust gjorts när dessa fonder eller aktier skall avyttras och används primärt för deklarationen.
När man räknar ut GAV måste man också ta hänsyn till emissioner och aktiesplittar.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare