September 23

Vad betyder GAV?

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

GAV

GAV står för det genomsnittliga anskaffningsvärdet.
GAV är alltså det genomsnittspris som du har betalat för ditt innehav i en specifik aktie, fond, eller annan tillgång.
GAV är snittpriset som gjorts vid flera olika tillfällen under en given period.
GAV används för att beräkna om en reavinst eller förlust gjorts när dessa fonder eller aktier skall avyttras och används primärt för deklarationen.
När man räknar ut GAV måste man också ta hänsyn till emissioner och aktiesplittar.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022