GAV

GAV står för det genomsnittliga anskaffningsvärdet.

GAV är alltså det genomsnittspris som du har betalat för ditt innehav i en specifik aktie, fond, eller annan tillgång.

GAV är snittpriset som gjorts vid flera olika tillfällen under en given period.

GAV används för att beräkna om en reavinst eller förlust gjorts när dessa fonder eller aktier skall avyttras och används primärt för deklarationen.

När man räknar ut GAV måste man också ta hänsyn till emissioner och aktiesplittar.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?