Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Förädlingsvärde, vad är det? – Förklaring och definition

Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet.
Förädlingsvärde är värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av råvaror, bränsle och halvfabrikat.
Förädlingsvärde brukar även uttryckas som företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP).
Förädlingsvärde betyder på engelska value added.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter