Förvaltningsbolag

Last Updated on 15 oktober, 2020 by Håkan Samuelsson

Förvaltningsbolag

Förvaltningsbolag är ett bolag vars verksamhet går ut på att förvalta fast eller lös egendom som till exempel värdepapper. De kan också förvalta fastigheter. Förvaltningsbolag kan vara olika typer av företag vars huvudsakliga verksamhet bygger på att äga aktier i andra bolag. Exempel på sådana ägarföretag (förvaltningsbolag) är holdingbolag, investmentföretagförvaltningsföretag och riskkapitalbolag.
På engelska betyder förvaltningsbolag trust company, controlling company, holding company and managing company.
Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.