Förvaltningsbolag, vad är det? – definition och förklaring

Förvaltningsbolag är ett bolag vars verksamhet går ut på att förvalta fast eller lös egendom som till exempel värdepapper. De kan också förvalta fastigheter. Förvaltningsbolag kan vara olika typer av företag vars huvudsakliga verksamhet bygger på att äga aktier i andra bolag. Exempel på sådana ägarföretag (förvaltningsbolag) är holdingbolag, investmentföretag, förvaltningsföretag och riskkapitalbolag.

På engelska betyder förvaltningsbolag trust company, controlling company, holding company and managing company.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.