July 6

Förvaltningsbolag, vad är det? – definition av förvaltningsbolagen

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Förvaltningsbolag

Förvaltningsbolag är ett bolag vars verksamhet går ut på att förvalta fast eller lös egendom som till exempel värdepapper. De kan också förvalta fastigheter. Förvaltningsbolag kan vara olika typer av företag vars huvudsakliga verksamhet bygger på att äga aktier i andra bolag. Exempel på sådana ägarföretag (förvaltningsbolag) är holdingbolag, investmentföretagförvaltningsföretag och riskkapitalbolag.

På engelska betyder förvaltningsbolag trust company, controlling company, holding company and managing company.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Läs gärna mer på vår hemsida om aktier, investeringar, trading och aktieportföljer nedan:

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen