September 9

Effektiva marknadshypotesen (EMH)

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Effektiva marknadshypotesen (EMH) – Ved menas med det?

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori inom ekonomi som påstår att priserna fullt ut alltid återspeglar all tillgänglig information. En direkt implikation av detta är att det därmed är omöjligt att ”slå marknaden” konsekvent på en riskjusterad nivå eftersom marknadspriser endast reagerar på ny information.
Effektiv marknadhypotes (EMH) utvecklades av Eugene Fama som hävdade att aktier alltid handlar till fair value vilket gör det omöjligt för investerare att antingen köpa undervärderade aktier eller sälja aktier för höga priser. Därför borde det också vara omöjligt att slå den totala marknaden genom så kallad stockpicking eller market timing, och att det enda sättet en investerare möjligen kan få högre avkastning är genom slump eller genom att köpa mer riskfyllda investeringar.
Om marknaden är svagt effektiv är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning genom att använda historisk information, t.ex. genom teknisk analys eller fundamental analys. En mängd ekonomiska modeller antar att marknaden är effektiv, alltså att hypotesen om effektiva marknader är sann.
Det finns inga kvantitativa mått på marknadens effektivitet och testa idén är svårt.

Historisk bakgrund

Benoit Mandelbrot hävdade att effektiva marknadshypotesen först nämndes av den franska matematikern Louis Bachelier år 1900 i sin doktorsavhandling ”The teori av spekulation” som beskriver hur priserna på råvaror och aktier varierade på marknader.

Börsen är ”mikroeffektiv

Det har hävdats att börsen är ”micro effektiv” men inte ”makro effektiv”. Den främsta förespråkaren för denna syn var Paul Samuelson, som hävdade att effektiva marknadshypotesen är mycket bättre lämpad för enskilda aktier än för exempelvis hela börsen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?