Gottskrivning, vad betyder det? – förklaring och definition

Gottskrivning, är detsamma som att räkna till godo något. Andra ord (synonym) för gottskrivning är: kreditera, tillgodoräkna, räkna till godo och gottgöra.

Gottskrivning på engelska betyder crediting.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.