Reavinstbeskattning

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Reavinstbeskattning

Reavinstbeskattning är detsamma som kapitalvinstskatt. Detta innebär man måste betala skatt på sin reavinst. Reavinst är vinst på sitt kapital. Det betyder skillnaden mellan vad man har köpt något för och sålt det för. Det kan röra sig om aktier, värdepapper eller fasta egendomar mm.
Reavinstskatten är 100% skattepliktig.
Reavinsten beräknas enligt följande formel: Försäljningspris − Inköpspris = Reavinst

Reavinstbeskattning

Motsatsen till reavinst är reaförlust.
Reaförluster uppstår när man realiserar en tillgångs värdeminskning, det vill säga om en tillgång säljs för mindre än vad den köptes för.
Reavinstbeskattning betyder på engelska Capital Gain Taxation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter