April 5

Vad betyder Bruttoinkomst? | Bruttoinkomster

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bruttoinkomst

Bruttoinkomst är den inkomst man får före avdrag och skatter.
Bruttoinkomst är det som du tjänar innan skatt och eventuella andra avdrag, bidrag och transfereringar.
Bruttoinkomst är det som många menar när man frågor om någons lön.
Skall du deklarera och inte vet vad din buttoinkomst är? Om du arbetar så är det det som du tjänar innan du betalar skatt.
Är du sjuk och får ersättning för det så är det samma sak. Ange den summa som du får före skatteavdragen är gjorda. Detta är då din bruttoinkomst.
Det som man får kvar efter skatt och andra tvingande avdrag kallas nettoinkomst.
På engelska betyder det gross income eller gross earnings. På engelska kan det även betyda before-tax income och before-tax earnings.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser