Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Valutatermin, vad är det?

Valutatermin är en termin där en valuta är den underliggande varan.
Valutatermin är ett bindande avtal om framtida köp eller försäljning av en valuta.
När avtalet fastställs för valutaterminern anges förutom valutan även belopp, kurs och förfallodag för terminen. Du har med en valutatermin bland annat möjlighet att låsa in en valutakurs till en framtida tidpunkt.
Här på Samuelssons Rapport så avänder vi valutaterminer att handla algotrading med.
Valutatermin på engelska betyder currency futures eller foreign exchange forward.

Följ Oss På Twitter