September 21

Valutatermin, vad är det?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Valutatermin, vad är det?

Valutatermin är en termin där en valuta är den underliggande varan.
Valutatermin är ett bindande avtal om framtida köp eller försäljning av en valuta.
När avtalet fastställs för valutaterminern anges förutom valutan även belopp, kurs och förfallodag för terminen. Du har med en valutatermin bland annat möjlighet att låsa in en valutakurs till en framtida tidpunkt.
Här på Samuelssons Rapport så avänder vi valutaterminer att handla algotrading med.
Valutatermin på engelska betyder currency futures eller foreign exchange forward.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)