Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Schablonmetoden

Schablonmetoden är en enklare metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.
Schablonmetoden är den lite enklare metoden som du kan använda om du inte har tillgång till alla siffror som behövs för att beräkna enligt genomsnittsmetoden. Även om du har tillgång till alla siffror så får du självklart använda schablonmetoden ändå. Den här metoden är som sagt enklare.
Enligt den här metoden så får du dra av en schablon på 20% av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Det betyder att resterande 80% räknas som vinst och ska beskattas. Den här metoden kan med fördel användas om du vill göra det enkelt för dig.

Följ Oss På Twitter