kvotvärde

Kvotvärde

Kvotvärdet säger vad en aktie är värd.
Kvotvärdet får du om du dividerar aktiekapitalet med antalet aktier.
Det kallades förr akties nominella belopp. Kvotvärde infördes när begreppet nominellt belopp för en aktie togs bort i och med nya aktiebolagslagen 2006, (2005:551), som infördes 2006-01-01. Någon egentlig användning har det inte fått eftersom man samtidigt avstod från att införa en möjlighet att emittera aktier till underkurs.
I bolagsordningen behöver inte heller längre det nominella beloppet anges.
Man skall stället ange lägsta och högsta antal aktier samt storlek på aktiekapitalet.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email