April 4

Kvotvärde, vad är det? – förklaring och definition av kvotvärden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kvotvärde

Kvotvärdet säger vad en aktie är värd.
Kvotvärdet får du om du dividerar aktiekapitalet med antalet aktier.
Det kallades förr akties nominella belopp. Kvotvärde infördes när begreppet nominellt belopp för en aktie togs bort i och med nya aktiebolagslagen 2006, (2005:551), som infördes 2006-01-01. Någon egentlig användning har det inte fått eftersom man samtidigt avstod från att införa en möjlighet att emittera aktier till underkurs.
I bolagsordningen behöver inte heller längre det nominella beloppet anges.
Man skall stället ange lägsta och högsta antal aktier samt storlek på aktiekapitalet.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan