Nettoinvestering, vad är det? – förklaring av nettoinvesteringar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

En nettoinvestering är de investeringar som inte bara täcker förslitningar av gammalt kapital utan också ökar kapitalstocken.
Nettoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar bruttoinvesteringen och subtraherar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.
Nettoinvestering betyder på engelska net investment.

Nettoinvestering

 Nettoinvesteringar bestäms genom att subtrahera avskrivningar från investeringsverksamheten. Nettoinvestering räknas ut genom att ta bruttoinvesteringen minus värdet av kapitalförslitningen under perioden.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.