Nettoinvestering, vad är det? – förklaring och definition

En nettoinvestering är de investeringar som inte bara täcker förslitningar av gammalt kapital utan också ökar kapitalstocken.

Nettoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar bruttoinvesteringen och subtraherar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.

Nettoinvestering betyder på engelska net investment.

Nettoinvestering

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?