April 4

Effektiv avkastning, vad är det? – förklaring av effektiva avkastningen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning är den avkastning som en aktieägare av ett värdepapper får i form av direktavkastning och kursförändringen. Det är alltså summan av den avkastning ett värdepapper ger i form av aktieökning (eller minskning) och utdelningen.
Sparar man i aktier så består eventuell värdeökning av 2 delar. Det ena är utdelningen och den andra är kursökningen. (eller minskning)
Vill du räkna ut effektiv avkastningi procent så tar  du detta belopp i relation till det pris man en gång betalade för sitt värdepapper.

Exempel:
Du har ett företag som har 3% direktavkastning och kursen på dina aktier har ökat med 17%. Efter detta så uppgår den effektiva avkastningen 20%

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering