April 4

Effektiv avkastning, vad är det? – förklaring av effektiva avkastningen

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning är den avkastning som en aktieägare av ett värdepapper får i form av direktavkastning och kursförändringen. Det är alltså summan av den avkastning ett värdepapper ger i form av aktieökning (eller minskning) och utdelningen.
Sparar man i aktier så består eventuell värdeökning av 2 delar. Det ena är utdelningen och den andra är kursökningen. (eller minskning)
Vill du räkna ut effektiv avkastningi procent så tar  du detta belopp i relation till det pris man en gång betalade för sitt värdepapper.

Exempel:
Du har ett företag som har 3% direktavkastning och kursen på dina aktier har ökat med 17%. Efter detta så uppgår den effektiva avkastningen 20%

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket