February 9

Oligopol, vad är det? – förklaring och definition till oligopoler

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Oligopol är det när det uppstår en situation då en särskild marknad kontrolleras av en liten grupp företag. Det är en så kallad marknadsform där ett fåtal aktörer dominerar en hel marknad.

En synonym till oligopol är  fåtalskonkurrens. Oligopol innebär att marknaden inom ett område fullständigt kontrolleras av ett mindre antal företag som kan benämnas oligopolister.

 

Oligopol
Oligopol

Oligopol på engelska betyder oligopoly. Ett oligopol är en priskartell där man medvetet kommit överrens om priset på produkter men man anpassar priset till samma nivå ändå.
Ett exempel på ett oligopol är bensinmarknaden. Där är det ett fåtal företag som kontrollerar bensinpriset.

En annan marknadsform är monopol som innebär att det är endast en aktör (eller en sammanslutning av aktörer) istället för fler som i oligopol. som styr priser på en marknad. I ett oligopol är det minst två företag som kontrollerar marknaden.

ligopol och monopol är två ekonomiska begrepp som ofta förknippas med varandra. Oligopol är en marknad som domineras av ett fåtal stora företag som äger eller kontrollerar en stor andel av marknaden. I en oligopolmarknad konkurrerar företagen med varandra om kunderna, men de är begränsade av de starka företag som dominerar marknaden. Monopol är när det finns ett ensamt företag som kontrollerar en marknad och det inte finns någon annan konkurrens. Monopol är inte ett ekonomiskt hållbart system eftersom det finns begränsningar för innovation och konkurrens.

Ett exempel på ett oligopol är den svenska livsmedelsbutiksmarknaden. De stora livsmedelskedjorna, såsom ICA, Coop och Axfood, äger eller kontrollerar en stor andel av livsmedelsbutikerna i Sverige. Dessa företag konkurrerar med varandra om kunderna, men de är begränsade av deras storlek och marknadsandel.

Det finns också ett antal andra exempel på oligopolmarknader i Sverige. Flygindustrin är ett exempel, där det finns ett fåtal stora företag som kontrollerar en stor andel av marknaden. Bank- och försäkringssektorn är ett annat exempel där ett fåtal stora banker och försäkringsbolag kontrollerar en stor andel av marknaden.

Oligopol är ett ekonomiskt system som är baserat på företag som konkurrerar med varandra om marknadsandelar. Företag som äger eller kontrollerar en stor andel av marknaden har större möjligheter att styra priserna och produktutbudet, vilket kan leda till högre priser och lägre kvalitet. Det kan också leda till en begränsad innovation och brist på konkurrens på marknaden.

Oligopol är ett viktigt begrepp inom ekonomin, och för att förstå det bättre är det viktigt att förstå vad det betyder. Oligopol är en marknad som domineras av ett fåtal stora företag som äger eller kontrollerar en stor andel av marknaden. Företagen konkurrerar med varandra om kunderna, men de är begränsade av de starka företag som dominerar marknaden. Det är inte ett ekonomiskt hållbart system eftersom det finns begränsningar för innovation och konkurrens.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista där alla de viktigaste begreppen finns med. Det kommer mer efter hand som vi fyller på med andra viktiga ord.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?