Oligopol

Oligopol är det när det uppstår en situation då en särskild marknad kontrolleras av en liten grupp företag. Det är en så kallad marknadsform där ett fåtal aktörer dominerar en hel marknad.

En synonym till oligopol är  fåtalskonkurrens.

Oligopol innebär att marknaden inom ett område fullständigt kontrolleras av ett mindre antal företag som kan benämnas oligopolister.

Oligopol

Oligopol

Oligopol på engelska betyder oligopoly.

Ett oligopol är en priskartell där man medvetet kommit överrens om priset men man anpassar priset till samma nivå ändå.

Ett exempel på ett oligopol är bensinmarknaden. Där är det ett fåtal företag som kontrollerar bensinpriset.

En annan marknadsform är monopol som innebär att det är endast en aktör (eller en sammanslutning av aktörer) istället för fler som i oligopol. som styr priser på en marknad. I ett oligopol är det minst två företag som kontrollerar marknaden.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?