September 11

Oligopol, vad är det? – förklaring och definition till oligopoler

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Oligopol är det när det uppstår en situation då en särskild marknad kontrolleras av en liten grupp företag. Det är en så kallad marknadsform där ett fåtal aktörer dominerar en hel marknad.

En synonym till oligopol är  fåtalskonkurrens. Oligopol innebär att marknaden inom ett område fullständigt kontrolleras av ett mindre antal företag som kan benämnas oligopolister.

 

Oligopol
Oligopol

 

Oligopol på engelska betyder oligopoly. Ett oligopol är en priskartell där man medvetet kommit överrens om priset på produkter men man anpassar priset till samma nivå ändå.
Ett exempel på ett oligopol är bensinmarknaden. Där är det ett fåtal företag som kontrollerar bensinpriset.

En annan marknadsform är monopol som innebär att det är endast en aktör (eller en sammanslutning av aktörer) istället för fler som i oligopol. som styr priser på en marknad. I ett oligopol är det minst två företag som kontrollerar marknaden.

Intresserad av Aktier och Investeringar?

Få mina BÄSTA uppdateringar till din inbox

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista där alla de viktigaste begreppen finns med. Det kommer mer efter hand som vi fyller på med andra viktiga ord.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?