Mdkr

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Mdkr – Hur förkortar man en miljard?

Mdkr är en förkortning och står för miljarder kronor. 1 Mdkr är detsamma som 1 miljard kronor. Vanligtvis så skriver man ut detta i stället för alla siffror som skulle behövas för att skriva ut 1 mdkr.
En mdkr är detsamma som 1 000 000 000 eller 109.
En mdkr är 1 000 miljoner eller en tusendel av en biljon.
På amerikansk engelska, och sedan 1974 även på brittisk engelska, heter miljard ”billion”. Dessförinnan var en miljard en ”milliard” och en biljon en ”billion” i Storbritannien.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter