April 5

Nollkupongsobligation, vad är det? – definition av nollkupongsobligationer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nollkupongsobligation

Nollkupongsobligation är detsamma som en obligation som inte har någon ränta.
Nollkupongare ges ut till underkurs och har sedan ingen löpande ränta.

En nollkupongobligation ger ett nominellt belopp vid löptidens slut och amorteras endast en gång, vid löptidens slut.
Nollkupongobligationer ges ut av riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag mfl.
Så här säger skatteverket om nollkupongare.

Nollkupongare kallas ibland även för sparobligation. Nollkupongare betyder på engelska zero coupon bonds.

En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen utöver nollkupongsobligationer.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!