Nollkupongsobligation

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Nollkupongsobligation

Nollkupongsobligation är detsamma som en obligation som inte har någon ränta.
Nollkupongare ges ut till underkurs och har sedan ingen löpande ränta.
En nollkupongobligation ger ett nominellt belopp vid löptidens slut och amorteras endast en gång, vid löptidens slut.
Nollkupongobligationer ges ut av riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag mfl.
Så här säger skatteverket om nollkupongare.
Nollkupongare kallas ibland även för sparobligation. Nollkupongare betyder på engelska zero coupon bonds.
En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter