April 4

Nollkupongsobligation, vad är det? – definition av nollkupongsobligationer

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Nollkupongsobligation

Nollkupongsobligation är detsamma som en obligation som inte har någon ränta.
Nollkupongare ges ut till underkurs och har sedan ingen löpande ränta.
En nollkupongobligation ger ett nominellt belopp vid löptidens slut och amorteras endast en gång, vid löptidens slut.
Nollkupongobligationer ges ut av riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag mfl.
Så här säger skatteverket om nollkupongare.
Nollkupongare kallas ibland även för sparobligation. Nollkupongare betyder på engelska zero coupon bonds.
En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket