April 4

Aktieindexobligation, vad är det? – definition av Aktieindexobligationer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktieindexobligationer ger dig möjlighet att ta del av uppgången i en aktiemarknad, utan att ta någon större risk.

Den vanligaste formen av aktieindexobligationer innebär att utgivaren av obligationen åtar sig att vid förfall betala tillbaka ett på förhand bestämt lägsta belopp. Den som investerat pengar får i retur ett belopp som är kopplat till hur aktiemarknaden har gått och utvecklats. Detta beloppet är istället för den sedvanliga räntan som utgår vid obligationsköp.

Andra ord eller synonymer till aktieindexobligationer är aktieobligation, börsobligation eller indexobligation. De är även ett exempel på en strukturerad produkt.

Innehavarna av obligationen får alltid tillbaka det nominella beloppet, minus courtage och eventuell överkurs, även om det underliggande indexet sjunker i värde.

En fördel med dessa är man kan investera i en marknad utan att riskera att bli av med dina investerade pengar.

Nackdelar med dessa är att du binder dina pengar på en viss tid även om du kan köpa tillbaka dom när du vill utan möjlighet till avkastning. De kan vara komplicerade att förstå. Man måste även vara försiktig med avgifterna på aktieindexobligationer.

En aktieindexobligation är normalt konstruerad på det sättet att den består av en nollkupongsobligation och en eller flera optioner vars värde är kopplat till utvecklingen hos ett eller flera börsindex.

Så här skriver skattemyndigheten om aktieindexobligationer.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar