November 6

Fiskala skatter, vad är det? – definition och förklaring av fiskal skatt

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Fiskala skatter

Fiskala skatter kallas de skatter som finns för att få in pengar till staten och statskassan.
Fiskala skatter är alltså skatter som finns för att staten vill finansiera kostnader som är gemensamma. Exempel på sådant som fiskala skatter finansierar är vård, skola och polis.
Fiskala skatter är något vars huvudsakliga syfte inte är att ersätta gjorda tjänster utan istället vara en “fri” inkomst för staten. Med andra ord en skatt.
Fiskala skatter betyder på engelska fiscal taxes.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022