Fiskala skatter, vad betyder det? – definition och förklaring

Fiskala skatter kallas de skatter som finns för att få in pengar till staten och statskassan.

Fiskala skatter är alltså skatter som finns för att staten vill finansiera kostnader som är gemensamma. Exempel på sådant som fiskala skatter finansierar är vård, skola och polis.

Fiskala skatter betyder på engelska fiscal taxes.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.