April 4

Råvarufonder 2024 – 4 tips | De Bästa Råvarufonderna

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Råvarufonder är fonder som är exponerade mot råvarumarknaden. Vissa fonder äger värdepapper för att återspegla priset i ett underliggande råvaruindex. En annan typ av råvarufond är den som har aktier i bolag som producerar eller handlar med råvaror.

Populära råvarufonder

Här är en lista med de mest köpta råvarufonderna i Sverige 2020 enligt Avanzas statistik. Tips – klicka på fondens namn så kan du läsa mer om den!

Råvarufond Total avgift Antal ägare
Handelsbanken Råvarufond A1 SEK 0,70 % 3 697 st
Swedbank Robur Råvarufond A SEK 1,50 % 1 324 st
SEB Råvaror Indexfond 1,18 % 794 st
BGF World Mining A2 USD 2,36 % 560 st
Allianz Global Metals and Mining A EUR 1,93 % 285 st
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 2,12 % 279 st
AS SICAV I WldResEq S USD Acc 2,17 % 144 st
Amundi Fds Glbl Eq Cnsrv A USD C 2,36 % 75 st
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD 2,41 % 40 st
Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU 2,07 % 4 st

 

Här är en artikel som skriver om den bästa råvarufonden som jag kan rekommendera att läsa om du vill fädjupa dig i ämnet.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Råvaror är en bred kategori

De flesta råvarufonder har en bred exponering mot det som kallas för råvaror. Vad är då en råvara? Definitionen är att det är en naturresurs som används för vidare förädling inom industrin. Det kan dock förekomma viss bearbetning och förädling av råvaran redan av råvarubolagen, t.ex. att omvandla kopparmalm till ren koppar.

Här är några av de vanligaste råvarorna i råvarufonder:

 • Olja / Brentolja
 • Dieselolja
 • Bensin
 • Vete
 • Kaffe
 • Koppar
 • Boskap
 • Aluminium
 • Koppar
 • Sojabönor
 • Zink
 • Fläsk
 • Silver
 • Nickel
 • Pappersmassa

Ibland ingår guld och andra ädelmetaller i kategorin råvaror men inte alltid. Det finns även särskilda guldfonder vilket är en kategori för sig.

Metaller som kobolt och litium (som bl.a. används för elbilar) kan ingå i vissa råvarufonder men långt ifrån alla.

Investera i Råvaror

Råvaror ingår inte i den typiska fondportföljen hos svenska småsparare. Men det kan faktiskt finnas goda skäl att spara en liten del av kapitalet i en råvarufond.

Råvaror ger en mer diversifierad portfölj

Ett skäl att köpa råvaror är för att få en mer diversifierad portfölj. Det är generellt sett en låg korrelation mellan råvaror och aktier. Genom att ha en del råvaror i fondportföljen finns därför chans att få en lite jämnare avkastning på ditt sparande.

Skapa en hedge med råvarufonder

En annan anledning att investera i råvaror är för att få en så kallad hedge. Man kan likna det vid en slags försäkring mot vissa händelser som påverkar andra innehav negativt.

Låt oss anta att du till exempel är tungt viktad i fonder med aktier i bolag som köper in råvaror för sin produktion. Det kan vara fonder med stora innehav i industribolag som t.ex. fordonstillverkare eller maskintillverkare. Det kan även vara livsmedelsbolag som köper in livsmedelsråvaror som vete, soja och kött. Om råvarupriserna stiger ökar kostnaden för dessa bolag. Vinsten påverkas negativt och därmed även aktiekursen. Dina fonder sjunker i värde. Om du då har en liten del av kapitalet i en råvarufond också bromsas fallet eftersom fondens värde stiger när råvarorna blir dyrare.

Konjukturen och råvaror – Kortsiktiga affärer

Det går även att spara i råvarufonder för att dra nytta av konjunktursvängningarna. Råvaror stiger nämligen som regel i värde i samband med att konjunkturen stärks eftersom efterfrågan ökar.

Om du köper råvaror då det är lågkonjunktur och säljer en bit in i högkonjunkturen kan det finnas pengar att tjäna. Denna approach kräver dock ett mycket mer aktivt handlande vilket kan vara riskfyllt om du inte är helt säker på vad du gör. Råvarubranschen är komplicerad och beror inte bara på de allmänna konjunkturcyklerna. Det kan därför vara svårt att förutse svängningarna i råvarupriserna.

Läs gärna mer om bästa fonderna enligt mig.

Två typer av råvarufonder

Det finns som sagt två typer av råvarufonder. Så här kan du resonera kring vilka fonder som är bäst att spara i.

Råvarufonder som följer råvaruindex

En typ av råvarufonder är de som följer ett bestämt råvaruindex. Ett bra exempel är Sveriges mest populära fond i denna kategori, Handelsbanken Råvarufond A1 SEK. SEB Råvaror Indexfond är ett annat exempel.

Ett sådant index innehåller en ”korg” med råvaror. Indexet kan vara viktat på olika sätt, exempelvis enligt varje råvaras produktionsvärde och likviditet. Vanligtvis brukar råvaruindex återspegla världsmarknaden för råvaror men kan ha ett visst fokus för att svara mot konsumtionsmönster inom en viss region, t.ex. Norden.

Dessa fonder brukar handla med derivatinstrument med exponering mot olika råvaror. Du blir med andra ord sällan ägare av t.ex. basmetaller, livsmedel och boskap. Istället är det finansiella produkter som ingår i fonden.

Råvarufonder som följer ett råvaruindex är ett bra val om du vill att ditt innehav ska följa råvarupriserna och inte ha något att göra med hur det går för olika bolag inom branschen. En sådan fond passar särskilt bra om du vill äga råvaror som en hedge i fondportföljen.

En annan fördel med denna typ av indexfond med råvaror är att förvaltningsavgiften ofta är lägre än i fonder som investerar i aktier. Handelsbanken Råvarufond är ett bra exempel med en total fondavgift på endast 0,70 procent.

Råvarufonder med aktier

Den andra kategorin av råvarufonder köper aktier i bolag som i huvudsak är verksamma inom råvarubranschen, d.v.s. råvaruaktier. Bra exempel är Swedbank Robur Råvarufond och BGF World Mining.

Dessa fonder brukar exempelvis ha aktier i gruvbolag, oljebolag och jordbruksföretag. Det kan även handla om företag som köper och säljer råvaror, t.ex. tradingbolag, streamingbolag och royaltybolag. Även transportbolag, pipelineföretag och prospekteringsföretag kan ingå i denna kategori. Råvarufonder med aktier är därför mycket bredare än de indexfonder som finns för råvaror.

Att köpa denna typ av fond innebär att du blir delägare i dessa bolag. Det i sin tur innebär att du får del av deras vinst i form av stigande aktiekurs och eventuellt också utdelningar.

Aktier med verksamhet inom råvarubranschen påverkas givetvis av råvarupriserna, men det är inte ett direkt samband som i indexfonder vilka följer råvarupriserna mer exakt. Det beror dels på att det finns andra värden och aspekter i aktier än bara själva råvarupriset. Bland annat kan det vara hur stora lagren är, vilka fyndigheter som finns och upptäcks samt bolagsspecifika händelser som kan påverka aktiekursen.

Dessutom påverkas aktiepriserna av varje sektors specifika cykler. Priset på aktier i råvarubolag tenderar att svänga mycket kraftigare än priset för de råvaror som de arbetar med.

En fördel med att köpa råvarufonder med aktier i är att de inte bara beror på råvarupriserna utan även på det långsiktiga värdeskapande som företagen ägnar sig åt. Vill du investera i råvaror snarare än att spekulera kan detta vara ett bättre val.

Bästa råvarufond

Det finns flera bra råvarufonder att välja bland. Enligt oss är Handelsbankens råvarufond ett av de bästa valen men det finns intressanta alternativ. Här en översikt.

Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

Handelsbanken Råvarufond följer råvaruindexet SHB Commodity Index Excess Return. Det är en korg med 15 olika råvaror som ombalanseras varje kvartal.

Dessa råvaror ingår i SHB Råvarufond:

 • Brentolja
 • Bensin
 • Dieselolja
 • Kraft
 • Koppar
 • Aluminium
 • Guld
 • Sojabönor
 • Zink
 • Vete
 • Boskap
 • Fläskkött
 • Silver
 • Pappersmassa
 • Nickel

Handelsbankens råvarufond är som du ser mycket bred. Den totala avgiften är endast 0,70 procent. Det är det lägsta bland råvarufonderna. Därför är detta ett bra val för dig som vill exponera dig mot råvarupriserna.

Råvarufonder - Handelsbanken Råvarufond
Handelsbanken Råvarufond jämfört med Stockholmsbörsen de senaste fem åren. Inte helt utan korrelation, men samtidigt är det tydligt att fonden rört sig ganska fritt från aktieindex.

Swedbank Robur Råvarufond A SEK

Swedbank Robur Råvarufond är en aktiefond som investerar i aktier inom förädling och produktion av råvaror. Största fokus för Swedbank råvarufond ligger på gruvbolag, oljebolag och metallproducenter – även ädelmetaller.

Denna råvarufond är aktivt förvaltad och har lång investeringshorisont. Precis som övriga Roburfonder följer den fondbolagets kriterier för ansvarsfulla investeringar.

Vanligtvis ger fonden inga utdelningar. Istället återinvesteras innehavens eventuella utdelningar i fonden vilket påverkar fondkursen positivt.

Robur råvarufond största innehav är:

 • Total
 • Chevron Corp
 • Royal Dutch Shell PLC Class A
 • Rio Tinto PLC
 • Neste Oyj
 • Wheaton Precious Metals Corp
 • BP PLC
 • Equinor
 • Victoria Gold Corp
 • Lundin Energy

Swedbank Robur Råvarufond investerar globalt. Aktier i Kanada, Storbritannien och USA står för drygt 60 procent av innehaven.

Swedbank Robur Råvarufond
Swedbank Robur Råvarufond vs OMXS30. Fonden har gått bättre än Stockholmsbörsen under långa perioder de senaste fem åren. Resultatet påverkas delvis av växelkursfluktuationer.

SEB Råvaror Indexfond

SEB Råvaror Indexfond följer precis som Handelsbankens råvarufond ett förutbestämt råvaruindex. Historiken visar också på påfallande likhet mellan de två fonderna. Dock har SEB Råvaror Indexfond i skrivande stund lyckats uppnå en bättre avkastning de senaste fem åren. SEB:s fond är samtidigt betydligt dyrare – 1,18 procent per år istället för 0,70 procent.

SEB Råvaror Indexfond
SEB Råvaror Indexfond har slagit Handelsbanken Råvarufond de senaste fem åren.

BGF World Mining A2 USD

Om du är ute efter en fond som fokuserar helt och hållet på gruvnäringen är BGF World Mining ett intressant val. Det är en av de populäraste råvarufonderna i Sverige. Förvaltningsavgiften är rätt så hög med 2,36 procent i total kostnad i denna fond från BlackRock Global Funds.

Samtidigt har fonden verkligen lyckats bra historiskt sett. Så här ser historiken ut de senaste fem åren jämfört med Stockholmsbörsen:

BGF World Mining aktiefond med råvaror inom gruvbranschen
Källa: Morningstar.

En del av kursvinsten kan förklaras med att dollarn och euron stärkts mot den svenska kronan, men det förklarar inte hela framgången i denna råvarufond. Den har även slagit råvaruindex på global nivå på fem års sikt.

Dessa är de största innehaven i BGF World Mining aktiefond för gruvråvaror:

 • BHP Group PLC
 • Newmont Corporation
 • Rio Tinto PLC
 • Barrick Gold Corp
 • Vale SA
 • Anglo American PLC
 • Wheaton Precious Metals Corp
 • Franco-Nevada Corp
 • Mining and Metallurgical Company
 • NORILSK NICKEL PJSC ADR
 • Northern Star Resources Ltd

FAQ – Vanliga frågor och svar om råvarufonder

Är det bra med råvarufonder?

Råvarufonder kan vara bra som ett komplement till övriga fonder, t.ex. globalfonder och Sverigefonder. Du kan använda råvarufonder som hedge eller för att investera i råvarubranschen.

Hur stor andel av sparandet i råvarufonder?

För de flesta småsparare är det klokt att endast ha en mycket liten andel av kapitalet i råvarufonder. Max 10 procent kan vara en bra riktlinje.

Ska jag köpa råvarufonder eller guldfonder?

Guldfonder är ett alternativ eller komplement till råvarufonder. Guldfonder är ofta bra som hedge mot oro på börsen, vilket råvarufonder sällan är. Bägge har dock relativt låg korrelation med aktiemarknaden generellt sett. Huruvida du ska köpa guldfonder eller råvarufonder beror på syftet med ditt köp.

Råvarufonder eller silverfonder – vad är bäst?

En råvarufond och en silverfond påminner om varandra då bägge påverkas av efterfrågan inom industrin och hur konjunkturen ser ut. Råvaror och ädelmetallen silver används nämligen främst av industrin. Den stora skillnaden är att silverfonder är specifikt inriktade på silver vilket ger högre volatilitet.

Vilken råvarufond är bäst?

Handelsbanken Råvarufond är bäst om du vill ha en råvaruindexfond eftersom den har lägst förvaltningsavgift. Vill du ha en aktiefond inom denna kategori är Swedbank Robur Råvarufond och BGF World Mining bra.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Har kan du läsa mer om handel med fonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter