April 4

Vilka företag har ett kollektivavtal?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

I princip alla arbetsplatser inom olika branscher har ett kollektivavtal, och syftar till ökad samverkan mellan arbetsgivaren, staten och facket. I de fall då kollektivavtal saknas kan de anställda sakna rättigheter de egentligen förtjänar.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och fackförbundet och innehåller regler som gäller de anställdas arbets- och anställningsvillkor (lön, uppsägningstid, semester mm.)

Vilka krav och villkor omfattas ett kollektivavtal av?

För att ett kollektivavtal överhuvudtaget ska gälla måste inblandade parter vara en arbetsgivarorganisation eller ett företag som representerar arbetsgivarsidan och en arbetstagarorganisation (fackförbund, klubb eller liknande) som representerar arbetstagarsidan.
Det innebär att ett enskilt företag kan representera ena parten i ett kollektivavtal, men att det inte finns någon möjlighet för en enskild anställd att göra samma sak. Arbetstagarparten måste nämligen bestå minst av en sammanslutning av anställda.

Icke-organiserade företag

För företag som är icke-organiserade kan ett så kallat hängavtal vara aktuellt. Ett hängavtal är mycket likt ett kollektivavtal i praktiken då det fortfarande är arbetsgivaren som kommer överens med fackförbundet om vilka regler och villkor som ska gälla för arbetsplatsens anställda.

Med ett kollektivavtal får du en tryggare arbetsplats

Att en arbetsgivare har ett kollektivavtal innebär extra trygghet för alla anställda, eftersom kollektivavtalet innehåller direktiv som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Det innebär att arbetsgivaren inte har rätt att försämra de villkor som står i kollektivavtalet.
I kollektivavtalet brukar det även finnas ett visst mått av förmåner som kan vara svåra för en arbetstagare att förhandla fram på egen hand.

kollektivavtal
kollektivavtal

Fördelar med kollektivavtal för arbetsgivaren

För en fackförening är målet att få så många arbetsgivare som möjligt att ansluta sig till ett kollektivavtal, då det är ett enkelt sätt att ge sina anställda en möjlighet att få en bra pension och bra försäkringsvillkor.
Genom att teckna ett kollektivavtal kan arbetsgivaren också undvika så kallad lönedumpning, det vill säga att lönerna blir sämre vid ökad konkurrens. Ytterligare en fördel kan vara mer förmånliga priser och villkor när det gäller de anställdas försäkringspremier.

Fördelar med kollektivavtal för arbetstagaren

Du får möjlighet att påverka din arbetssituation i frågor som rör sin lön, semester, uppsägningstid, pension med mera.
När det gäller lönen går det i dagsläget enbart att påverka minimilönen, vilken du har rätt att omförhandla varje år. Vidare har du som är anställd rätt till minst 25 dagars semester per år, och med ett kollektivavtal kan det exempelvis finnas möjlighet att förhandla om när semesterersättningen ska betalas ut.

Fackligt förtroendevald person

Har din arbetsplats en fackligt förtroendevald person? Då ska den personen ha en kopia på det kollektivavtal som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Saknar arbetsplatsen en förtroendevald facklig representant bör du som anställd kontakta det fackförbund du tillhör.
En fackligt förtroendevald person är en person som blivit utsedd till arbetsplatsombud, alternativt skyddsombud eller både sortens ombud. Varje arbetsplats som har 5 anställda eller fler ska ha ett skyddsombud som ska ha insyn i frågor som rör bland annat arbetsmiljö.

Sammanfattning

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som upprättas mellan arbetsgivarsidan och fackförbundet. Avtalet innehåller regler och villkor rörande arbetsvillkoren, vilka arbetsgivaren förbinder sig till att följa.
Majoriteten av Sveriges arbetsplatser har ett kollektivavtal oavsett bransch, vilket leder till en ökad trygghet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I de fall då kollektivavtal saknas kan de anställda gå miste om rättigheter de egentligen omfattas av.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren