April 4

Tillväxtfonder 2024 – Hur hittar man bäst tillväxtmarknadsfonder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett annat ord för tillväxtfonder är tillväxtmarknadsfonder, som kanske bättre förklarar vad tillväxt fonder är med ett enda ord. Här handlar det om olika fonder inom de olika områden där det bedöms ske en tillväxt. Med andra ord är detta ett område som specialiserar sig på det som sker inom tillväxtmarknaderna. Att investera i tillväxtfonder är något som ska ses som en långsiktig investering. Detta med anledning av att det inte handlar om något som ger en regelbunden avkastning eller inkomst. Här handlar det alltid om en värdeökning på lång sikt. Du koncentrerar din investering på fonder som innehåller en mix av aktier som bedöms ha en hög tillväxtpotential, men också något som anses som en investering med hög risk.

Tillväxtmarknader är dock inte något som du direkt ska koppla eller förknippa med tillväxtfonder. Är det så att du vill åt hela tillväxtmarknaden, så handlar detta om att själv investera i aktier bland företag som har en stor potentiell chans att växa. Dock innebär detta en mycket högre risk gällande dina investeringar, samt att det också kräver mera kunskap. Av den anledningen kommer valet av tillväxtfonder att bli perfekt för dig som vill balansera den höga risken som hög potential samt hanteras av fondmäklare med stor kunskap.
Vidare kan du läsa mera om vad tillväxtfonder är, samt vad det är du bör veta och hålla koll på vid investeringar inom detta område som delar spänningen av den höga potential som finns, men nervositeten som alltid finns med vid en investering med hög risk. Först ut listar vi de 15 tillväxtmarknadsfonder som har givit bäst avkastning de senaste fem åren.

Bästa tillväxtmarknadsfonderna – Topp 15 hos Avanza

Följande är de femton tillväxtmarknadsfonder som har presterat bäst sett över de senaste fem åren:

 

 1. JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD
 2. Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK
 3. BGF Emerging Markets A2
 4. Öhman Etisk Emerging Markets A
 5. MS INVF Emerging Leaders Equity A
 6. C WorldWide Emerging Markets 1A
 7. Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD
 8. UBS Global Emerging Market Opp USD P Acc
 9. HSBC GIF Global Emerging Mkts EQ Ac
 10. Templeton Emerging Markets A(acc)USD
 11. Schroder ISF Em Mkts A Acc USD
 12. Candriam Eqs L Em Mkts C EUR Cap
 13. Pictet-Emerging Markets R USD
 14. DNB Fund Global EM ESG Retail A
 15. Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)

Listan skapad 210218. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Vad är tillväxtmarknader?

Detta är något som kan klassificeras i tre olika grupper. Det kan gälla en speciell kategori av verksamhet, vilket då kallas marknad. De två övriga grupperna kan handla om en region eller ett specifikt land. Något som blir ett kännetecken för alla tre är att det handlar något som är under utveckling och att den ekonomiska nivån anses att fortfarande ligga i vaggan av vad som ska bli något stort.
I klartext handlar det om något som anses ha en hög tillväxtpotential, där alltså tillväxten tros öka kraftigt de kommande åren. Med detta skulle då en vinst uppstå, vid investeringar i rätt tillväxtfonder som hanteras av de som haft näsa för det hela och gjort de rätta valen. Dock kommer osäkerhetsfaktorn alltid att finnas. Denna är hög och ska alltid ses som en reell faktor vid investeringar i tillväxtfonder. I och med att du investerar i en ekonomi som just lärt sig gå, är risken alltid högre än inom de områden ekonomin redan sprungit flera varv.

tillväxmarknadsfonder

Riskerna med tillväxtfonder

I detta fall handlar det om risker som innefattar områden som volatilitet, likviditet omvärldens ekonomiska och politiska instabilitet. När det handlar om tillväxtfonder så handlar volatiliteten om priset och värdet som snabbt och ofta varierar. Volatiliteten rörande tillväxtfonder och de marknader de tillhör avvägs dagligen baserat på den procentuella värdeskillnaden på varan. Det är variationsgraden och inte prisnivån som definierar en rörlig marknad.
I och med stor volatilitet, kommer det naturligtvis även att finnas stora möjligheter till vinster. I det fallet är det din likviditet du måste hålla koll på som talar om för dig var du ligger. I och med att tillväxtfonder oftast handlar om ekonomiska förhållanden i andra länder som ligger utanför valutorna dollar och euro, är det viktigt att ha stenkoll på de olika valutor du har investerat i och deras värde.
Många länder har idag också en ekonomisk och politisk instabilitet, vilket också kommer att påverka dina eventuella investeringar i tillväxtfonder. Här kan detta vara både positivt eller negativt beroende på vilken, eller vilka, varor du har investerat i. Andra aspekter att se till för att kunna göra en rättvis bedömning av investeringar i tillväxtfonder är vad olika länder gör för att kartlägga de sociala och rättsliga ramarna samt affärsramar som stöd för finansiella marknader.
Många gånger kommer du som investerar i tillväxtfonder göra det i utvecklingsländer, då dessa fonder är de mest populära. Något som är extra bra att tänka på i det läget, är att dessa länders ekonomier är mera sårbara. Detta då det gäller både lokala och globala förändringar samt hur beroende de kan vara av olika råvarupriser.

Tillväxtmarknadsfonder och Stockholmsbörsen

Även om det finns massor att säga om Stockholmsbörsen, så kommer detta inte att vara så aktuellt när det gäller tillväxtmarknader och tillväxtfonder. Visst finner du dem på Stockholmsbörsen, och det finns även massor av bra fondförvaltare på den svenska marknaden. En av dessa är Avanza som oftast gör ett bra jobb för sina investerare. Utöver detta finner du en av de allra billigaste fonderna i Länsförsäkringar Tillväxt Index. För dig som vill sprida dina risker på Stockholmsbörsen eller har ett större kapital att investera kommer det också finnas bra alternativ i Swedbank Asien Index samt Öhman Tillväxt.
Många investerare i tillväxtfonder har även på senare år blivit mindre intresserade i ett stort fokus på Kina, vilket fortfarande är mycket vanligt i många fondportföljer. Några förslag som du hittar på Stockholmsbörsen då du inte vill ha för mycket Kina i din investering är Evli Frontier, Fim Frontier samt Carnegie Asien. Dessa kommer då att bli lite dyrare val av fonder, men oftast har det visat sig att de ger bra vinster till sina investerare. Även Odin Emerging är ett bra val med enbart runt 10-12 % från Kina i portföljen samt ett spännande urval av cirka 30 % i Afrika och Mellanöstern.

Rik variation och stor skillnad på tillväxtfonder

När det gäller tillväxtfonder är det många som ställer sig frågan om detta eller Asienfonder blir det bästa valet. Här säger vi att detta många gånger nästan kan vara precis samma sak. Den stora frågan brukar handla om hur mycket tro och hur stor procentuell investering du vill lägga på fonder i Kina. Om du ser till Asienfonder så brukar dessa generellt sett innehålla mellan 30-40% Kina i portföljen. Det är just denna procent du kan få ned med valet av att investera i tillväxtfonder. Detta val kommer också att medföra en större variation gällande den investering, samtidigt som det också skapar en mera spännande investering.
Som nämndes i inledningen av detta stycke, så handlar det mycket om Asien i tillväxtfonder. Här gäller detta populära länder som Syd Korea, Taiwan, Syd Afrika och Indien samt Malaysia. Givetvis kommer Kina att vara med även i dessa portföljer, men generellt sett bara upp till cirka 20 %. I vissa mera riskfyllda investeringar och tillväxtfonder kommer även Indien att bytas ut mot Brasilien, som hela tiden och på sikt får fler och fler storföretag. Något som också tros komma på sikt och som ses som något mycket intressant är Ryssland och Myanmar samt flera länder i Afrika.

Var noga med valet av förvaltare

Detta val har mycket att göra med dina egna kunskaper. Ju mera kunskaper du har, desto bredare urval av foder och olika förvaltare. Du som just börjat investera i tillväxtfonder och ligger i mitten av inlärningskurvan, gör alltid bäst i att välja bland de mest kända och populära tillväxtfonderna. Här brukar det då vara ett val baserat på förvaltningsavgift som gäller. Dock ska du inte bara stirra dig blind på det, utan också se till hur stora vinster de i snitt ger sina investerare varje år. Låt oss säga att du slår ut detta på de senaste 8 åren för att få en rättvis bedömning.
Du som har mera vana kommer att kunna välja bland flera fonder och avväga dina risker med en proportionerlig och variationsrik portfölj. Faktum är att en tillväxtfond som har visat sig ge en bra ökning till sina investerare de närmaste åren oftast kan vara helt okej med 1,5-2 % i förvaltningsavgift.

Alternativ till tillväxtfonder

I och med att tillväxtfonder innebär investeringar med hög risk kombinerat med stora möjligheter, skapar detta en hög volatilitet. Med detta sagt kommer investering i tillväxtfonder inta vara något som passar alla. Finns det då några direkta alternativ som kan jämföras med tillväxtfonder? Nej, inte om du ska se till de stora möjligheterna, och bortse från riskerna. Dock är det inte möjligt för flertalet generella och privata investerare.
De olika alternativen som finns att välja mellan kan då vara antingen Sverigefonder eller Indexfonder, för dig som fortfarande vill ha en riskfaktor med i spelet. För alla de som vill vara säkra i sitt sparande är det räntefonder som blir det bästa alternativet, men också det långsammaste valet.

Att välja tillväxtfond

I grund och botten kommer det inte gå att råda någon att välja just en viss typ av eller ett visst land när det gäller tillväxtfonder. Detta med anledning av denna varas spekulativa faktor. Det handlar helt enkelt om vad du tror på. Detta samt hur stora kunskaper du skaffar dig och hur stor koll du har på vad som händer och sker i världen, kommer att vara det som gör om du lyckas med dina investeringar eller inte.
Några goda råd kan dock ges på vägen. Det blir alltid enklare att investera inom de områden, och i de länder, du har intresse för. Du ska också tänka på att välja en fond där du har förtroende för det företag och den fondförvaltare som sköter fonden. Till en början ska du välja fonder som gått bra med en låg förvaltningsavgift. Håller du koll på nyheterna och vet hur det politiska och ekonomiska klimatet är i de länder du ska investera. Ja, då kommer detta alltid vara något som har ett högre värde än att plugga in de historiska avkastningarna som de olika fonderna gjort.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Artikeln innehåller affiliatelänkar. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter