April 4

Populära fonder för nybörjare 2024 – Populäraste fonderna

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att spara i populära fonder är ett sätt att placera sitt kapital med förhoppningen om att nå en hyffsad avkastning över tid. Tidigare var det vanligt att spara pengar på ett vanligt sparkonto, men med de rekordlåga räntor som råder idag är andra investeringsalternativ mer eller mindre ett måste om man vill se sitt sparande växa.

Är man inte insatt i fondsparande sedan tidigare kan det dock vara svårt att veta vad fonder faktiskt är och hur de fungerar – och inte minst vilka man egentligen ska välja. Här följer en komplett guide till hur man ska tänka kring att spara i fonder, samt en uppdaterad lista med de populäraste fonderna i år.

Populäraste fonderna

Nedanstående lista visar de mest köpta och populära fonderna i Sverige år. Listan är är indelad utifrån tre kategorier av fonder.

Indexfonder

 1. Avanza Zero
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära
 3. Avanza Global
 4. Swedbank Robur Access Asien

Småbolag

 1. SEB Sverigefond Småbolag
 2. Lannebo Småbolag
 3. Handelsbanken Svenska Småbolag

Globala fonder

 1. Avanza Global
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära
 3. DNB Global Indeks
 4. SPP Aktiefond Global A

Indexfonder

Indexfonder är ett ok alternativ för den oerfarne investeraren, och för dig som föredrar en fondtyp där du själv inte behöver vara särskilt aktiv. Faktum är att indexfonder i regel mår bäst av lämnas ifred och ges tid att öka i värde i takt med marknaden (så gäller egentligen alla typer av fonder).

Indexfonder är ofta så kallade passivt förvaltade fonder, vilka programmeras att följa ett specifikt index snarare än att aktivt förvaltas av en fondförvaltare. Tack vare den passiva förvaltningen är fonderna i regel också billigare att spara i än fonder som ska tas om hand av en förvaltare. Indexfonder är ett relativt tryggt investeringsalternativ och ett utmärkt val när man vill spara mer långsiktigt.

Viktigt att känna till är att indexfonder är avsedda att prestera i enlighet med marknadsindex- varken bättre eller sämre. Detta innebär att värdeutvecklingen över tid förmodligen inte går lika brant uppåt för index fonder som för aktivt förvaltade fonder – men å andra sidan blir eventuella nedgångar inte heller lika stora.

Läs gärna mer om bästa fonderna enligt mig.

De mest populära indexfonderna är:

Avanza Zero

En mycket populär fond, och också den fond som ägs av överlägset flest investerare hos Avanza. Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond ämnad att följa SIX30RX-index, i vilket Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier ingår. Största delen av fondens innehav är placerat i Sverige – varav teknik, finans och industri är de överlägset mest representerade marknaderna.

Fonden följer i stort Stockholmsbörsens utveckling, och har en historisk avkastning om närmare 27% på 5 år (15,45% på 1 år). Vidare är Avanza Zero en gratisfond med 0% i avgift, vilket naturligtvis är ett stort plus.

 

Populära fonder

 

Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringar Global Indexnära är en aktivt förvaltad, indexnära fond vilken är avsedd att i möjligaste mån följa utvecklingen för MSCI World Total Net Return – ett marknadsindex över globala bolag inom framförallt teknik, finans och sjukvård. Fondens huvudsakliga exponering är gentemot den amerikanska marknaden (drygt 65% av innehavet), följt av Japan, Storbritannien och Schweiz. Även Sverige finns med bland representerade marknader, med 0,94%.

Fondens historiska utveckling om +45,89% på 5 år och den låga totala avgiften på 0,22% gör den till ett självklart alternativ för många, och en av de bästa och mest populära fonder att spara i hos Avanza.

Avanza Global

Världens billigaste globalfond, designad att prestera som en indexfond. Den totala avgiften för Avanza Global ligger på endast 0,10% – av vilket förvaltningsavgiften motsvarar 0,05% – en avgift som inte bara gör den till en av de billigaste och bästa bland Avanzas fonder, utan bland fonder överlag.

Jämförelseindex är MSCI World NR USD, och fonden investerar i totalt över 1500 aktier och värdepapper (mestadels ny teknik, finans och sjukvård) på alla de stora globala marknaderna; USA, Europa (inklusive Sverige), Asien, Kanada och Australien över hela världen. Avanza Global har stigit 3,32% på 1 år, men eftersom den lanserades först 2018 finns ännu ingen femårsstatistik tillgänglig.

Swedbank Robur Access Asien

Fjärde mest populära indexfonden hos Avanza, med viss aktiv förvaltning och tänkt att efterlikna indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net så mycket som möjligt. Med en förvaltningsavgift på 0,20% och en totalavgift på 0,35% är Swedbank Robur Access Asien en något dyrare indexfond – men den totala utvecklingen har över tid sett mycket positiv ut med en avkastning om +45,15% på 5 år och +11,89% på 1 år.

Swedbank Robur Access Asien är en av de populärasteste fonder för sparare som vill ha hållbara och etiska investeringsalternativ. Detta eftersom fonden exkluderar företag som begår allvarliga miljöbrott, bryter mot internationella interventioner samt producerar varor som exempel vapen och tobak. Med bakgrund av denna princip kan utvecklingen för fonden ibland avvika från marknadsindex, vilket förstås kan vara intressant att känna till.

Småbolag

Vid sidan av de lite tryggare indexfonderna är också småbolag populära fonder att spara i – om än ett lite mer riskfyllda sådana. Fonder som investerar i småbolag har chans att uppvisa en mycket positiv utveckling tack vare mindre företags potential att växa. Samtidigt är risktagandet också något större eftersom just småbolag är känsligast för stora nedgångar.

SEB Sverigefond Småbolag

Sveriges populäraste fond för småbolag, enligt rankningen av finansbolaget Morningstar – med en historisk avkastning om hela 135,33% på 5 år och 28,60% på 1 år. SEB Sverigefond Småbolag investerar mest i små och medelstora bolag i Sverige, med möjlighet att också satsa upp till 10% i företag på de andra nordiska marknaderna. Industrisektorn är överlägset mest representerad och motsvarar nästan 42% av det totala innehavet, följt av branscher som ny teknik, fastigheter och kommunikation.

Fonden är aktivt förvaltad och har en något högre årsavgift – totalt 1,61% – men satt i relation till utvecklingen får det ändå anses mer än rimligt för en så pass bra fond. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men väl en hyffsad indikator på fondens potential.

Lannebo Småbolag

Ännu en hyffsad småbolagsfond främst inriktad på industrier – dock med hela Norden som bas (om än mest tonvikt i Sverige). Lannebo Småbolag är den nästa mest ägda småbolagsfonden hos Avanza, med nästan 13 000 ägare i Sverige.

Den här populära fonden har presterat mycket bra de senaste åren, med en total värdeutveckling på 85,56% sedan 2015 (+16,68% på 1 år). Den aktiva förvaltningen driver upp priset något och ger en total avgift på 1,77% (av vilket 1,60% är förvaltningsavgift). Ett pris som enligt somliga är för högt, och enligt andra fullt rimligt i relation till vad man får tillbaka.

Handelsbanken Svenska Småbolag

Småbolagsfond med risknivå 5 på den 7-gradiga skalan, och med en mycket tillfredställande utveckling om +25,03% på 1 år och +96,82% på 5 år. Handelsbanken Svenska Småbolag har därmed presterat bättre än listans tvåa, Lannebo Småbolag, men har också en dyrare avgift vilket förstås påverkar antalet som vill investera. Förvaltningsavgiften ligger på 1,50%, men den totala avgiften är på hela 1.93% – vilket gör fonden till en av de dyraste på listan.

Handelsbanken Svenska Småbolag investerar i små och medelstora bolag i Sverige, men kan också placera i onoterade företag eller lite större bolag om det anses ligga i fondägarnas intresse. Huvudsaklig inriktning är industri, följt av kommunikation (telekom, sociala medier etc) och fastigheter.

Globala fonder

Att placera i globala fonder är ett utmärkt sätt att diversifiera sin portfölj och sprida sin risk över ett stort geografiskt område och flera marknader. Viktigt att kom ihåg är dock att många globala fonder har ett innehav som till övervägande del representeras av amerikanska bolag, varför man måste vara uppmärksam på hur US-dollarns utveckling ter sig. I övrigt ger fonderna hyffsad valmöjligheter för den som vill satsa på flera marknader inom flera områden.

Avanza Global

Avanza Global är topprankad av Morningstar både som indexfond och som global fond. Någon närmare presentation behövs inte vid det här laget, men värt att att veta är att amerikanska bolag representerar drygt 65% av det totala innehavet, varav resterande är jämnt fördelat på andra globala marknader.

Länsförsäkringar Global Indexnära

Ytterligare en populär fond som finns i topp i två kategorier – index och global. Liksom Avanza Global har Länsförsäkringar Global Indexnära omkring 65% av de totala investeringarna placerade på den amerikanska marknaden, med en liknande inriktning på i huvudsak ny teknik, finans och sjukvård. Låg avgift (0,22%) och bra värdeutveckling gör den till en av de mest populära fonderna bland fonder i allmänhet, och globalfonder i synnerhet.

DNB Global Indeks

Billigt och bra alternativ, och en given plats på listan över populära fonder 2020. DNB Global Indeks är en global indexfond med MSCI World NR USD som jämförelseindex, och är likt Swedbank Robur Access Asien ett hyffsat val för den som vill ha en etisk fond som exkluderar värdepapper och aktier i företag oförmögna att leva upp till de kraven. Den totala avgiften ligger på 0,23%, av vilket förvaltningsavgiften utgör 0,20%, och på 1 år har fonden stigit 4,06% (+46,20% på fem år).

Fonden riktar främst in sig på teknik, finans, sjukvård och konsument och placerar huvudsakligen i amerikanska bolag (65%), men också i Japan, Europa inklusive Sverige samt Australien.

SPP Aktiefond Global A

En av Avanzas mest populära fonder för investerare som vill ha en bra global fond med något mindre fokus på amerikanska bolag. SPP Aktiefond Global A har drygt 56% av sitt innehav placerat i aktier och värdepapper på USA-marknaden, alltså knappt 10% mindre än de övriga globala fonderna på listan. Skillnaden är inte således inte jättestor, men det är likväl en skillnad. I övrigt ser fördelningen ungefär liknande ut med en jämn fördelning i Europa, Asien och Oceanien, och avgiften ligger på helt rimliga 0,34%.

Tar man en snabb titt på fondens historiska avkastning och värdeutveckling, har den lyckats öka i värde med 6,11% på 1 år (vilket är bättre än flera av de andra populära globala fonderna) och 47,23% på 5 år. Ännu en gång ska vi poängtera att tidigare avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, men väl ett bra riktmärke för fondens potential.

Som nämndes i inledningen är fonder ett mycket intressant investeringsalternativ med såväl förhållandevis låga avgifter, som chans till en trevlig behållning. De två främsta skillnaderna mellan att spara i fond och att investera i aktier eller andra enskilda värdepapper, är hur mycket aktivt deltagande som krävs av dig som investerare samt nivån på risktagande.

Säg att en fond innehåller 100 olika aktier och värdepapper fördelade på olika marknader beroende på fondens inriktning. Genom att investera kapital i en fond blir du automatiskt ägare till samtliga av de inkluderade tillgångarna i fonden, till skillnad från en aktieinvestering då du köper in dig i ett enda bolag.

Att placera pengar i aktier förutsätter en viss kunskapsnivå för att själv kunna aktivt förvalta sitt innehav, medan en fond istället tillåter dig att överlåta förvaltandet åt någon annan – närmare bestämt en professionell fondförvaltare. Vidare innebär en fond också att du investerar i ett flertal olika bolag – en slags portfölj av aktier fonder och värdepapper inom vissa segment och kategorier – varför du får ett mer diversifierat innehav och en bättre riskspridning.

Bättre riskspridning innebär emellertid inte att fonder är en riskfri investering – tvärtom. En viss risk är förstås nödvändigt för att kunna få chans till en bra framtida avkastning (även om det aldrig är säkert att du får igen ditt investerade kapital). Just därför är det också så viktigt att vara noggrann i sitt val av fonder och välja med omsorg.

Att välja fonder 2

Att utforma en strategi för sitt sparande och en tydlig plan över önskemål och förhoppningar för framtida förtjänst är ett sätt att lättare veta vilka fonder man ska kika efter, och vilka som bäst passar till den planen.

Historisk avkastning är en av de viktigaste och bästa faktorerna att titta på när man ska välja fonder. Hur stor vinst en fond har genererat tidigare är nämligen en viktig indikator på hur den kan tänkas utvecklas framöver – även om det förstås inte finns någon absolut garanti för framtida avkastning. De populäraste fonderna är ofta de som har både låg avgift och en bra historisk värdeutveckling.

Ytterligare en anledning till att välja fonder omsorgsfullt och medvetet, är det faktum att en fond inte ger dig någon möjlighet att bestämma vilka värdepapper som ska ingå i fonden/portföljen och i vilken utsträckning. Detta är helt upp till ansvarig fondförvaltare att bestämma. Av den anledningen är det mycket viktigt att titta på just hur en fond tidigare har presterat, eftersom det ger dig en fingervisning om hur pass skicklig fondförvaltaren i fråga är.

Spara i fonder: Fördelar och nackdelar

Liksom för alla andra former av investeringar finns det både fördelar och nackdelar med att spara i fonder . Här följer en bra översikt över vad som är bra respektive mindre bra med fonder som investeringsalternativ:

Fördelar fonder

 • Professionell förvaltning ger trygghet: Saknar man kunskap och insikt i hur aktiemarknaden och handel med värdepapper fungerar, är fonder ett utmärkt alternativ att satsa på. Med fonder finns inga krav på några som helst förkunskaper eller aktivt deltagande av dig – detta överlåts istället till en professionell fondförvaltare. Förvaltaren ansvarar för att sköta fondens placeringar och innehav i enlighet med dess inriktning och mål i syfte att gynna investerarna så mycket som möjligt. Detta innebär i praktiken att du lägger över ansvaret för dina pengar på någon annan, varför det är viktigt att förvaltaren är bra på det hen gör. Ibland kan en dyrare förvaltningsavgift innebära att fondförvaltaren i fråga är särskilt skicklig, men det behöver inte vara så. Faktum är att många av de populäraste fonderna med den bästa avkastningen också är fonder med låga avgifter.
 • Bäst alternativ för långsiktigt sparande: Bästa sättet att få bra värdeökning genom en fond är att låta den vara, allra helst under lång tid. Till skillnad från aktier och andra mer riskfyllda värdepapper kan man inte förvänta sig en snabb och brant uppgång med fonder – men likväl en riktigt bra utveckling över tid. Fondsparade är således ett optimalt val för en längre sparhorisont, exempelvis till pension.
 • Bättre riskspridning: Ju färre tillgångar och marknader du investerar i, desto mer sårbar blir du för negativa utvecklingar. Genom att placera dina pengar i fonder får du en bredare riskspridning och en bättre diversifiering i ditt innehav. Skulle en eller flera aktier i en fond gå med stor förlust, blir det mindre kännbart eftersom resterande tillgångar kan väga upp och jämna ut den negativa kurvan. Viktigt att poängtera är dock att den lägre risken med fonder inte per automatik innebär en garanti för framtida avkastning. Precis som med alla typer av finansiella investeringar, kan du aldrig i förväg veta säkert att du får tillbaka så mycket som du hoppas på.
 • Anpassa sparandet efter marknadsläget: Aktiefonder, indexfonder eller korta/långa räntefonder. En stor fördel med fondsparande är att det går att styra och anpassa sina investeringsval utifrån rådande marknadsläge. Exempelvis går många aktier och värdepapper i regel rejält uppåt under en högkonjunktur, varför investeringar i aktiefonder kan vara strategiskt smart i ett sådant läge. Vid lågkonjunktur kan istället räntefonder vara att föredra, eftersom de fonderna är mindre riskfyllda.

Nackdelar fonder

 • Ingen möjlighet att själv bestämma fondens innehåll: Väljer du en fondportfölj med x antal olika värdepapper och aktier inkluderade, är det de som gäller. Du kan med andra ord inte välja bort en viss aktie ur fonden för att den strider mot eventuella etiska krav eller om du anser att den har fel inriktning. Enkelt förklarat kan man säga att det du överlåter till förvaltaren i form av ansvar, avsäger du dig också i form av inflytande och valmöjligheter. Just därför är det så viktigt att göra ett bra förarbete och verkligen studera en fond och vilka tillgångar som ingår, innan du fattar beslut om att investera eller inte.
 • Professionell förvaltning kostar pengar: Att låta någon annan sköta om fonden/fonderna, dess innehav och inriktning är bekvämt och enkelt – men det kostar förstås en slant. Professionell fondförvaltning är trots allt en typ av tjänst, för vilken du får betala en avgift. Avgiften redovisas ofta som en total avgift och en fondförvaltningsavgift. Viktigt att känna till är dock att dessa inte är två separata avgifter som ska summeras, utan fondförvaltningsavgiften är en del av den totala avgiften. Separat redovisning görs för bättre transparens och ökad tydlighet gentemot dig som investerare. I Sverige ligger en genomsnittlig avgift på omkring 1 procent, vilket är lägre än i många andra länder.
 • Lägre risk innebär lägre chans till stor värdeutveckling: Risk kontra potentiell avkastning är en viktig avvägning att göra oavsett vilket investeringsalternativ man väljer. Eftersom fonder innehåller flera olika(ofta hundratals, ibland tusentals) aktier och värdepapper i olika bolag, slår en eventuell nedgång i en av alla placeringar inte lika hårt som om man köper aktier i ett enda bolag. Detta innebär emellertid också att en stor uppgång i en av fondens inkluderade tillgångar inte heller får lika stor effekt för fondens värde som helhet.
 • Fonder ger ingen rösträtt: Äger du vanliga aktier i ett bolag är du också berättigad att rösta på företagets bolagsstämma. Detta gäller dock inte vid delägarskap genom en fond. Oftast är detta emellertid ingenting den genomsnittlige privatspararen lägger någon större vikt vid.
 • Ej berättigad till aktieutdelning: Precis som rösträtten uteblir vid delägande i aktier genom en fond, uteblir också möjlighet till aktieutdelning. En fond kan mycket väl ha flera utdelningsaktier i portföljen, men eventuella utdelningar är endast förbehållna de som har investerat i aktierna direkt – alltså inte genom en fond.

 

Populära fonder för nybörjare
Populära fonder för nybörjare

 

Liten ordlista för fonder

Ska man börja investera i fonder är det till stor hjälp om man är bekant med några av de vanligast förekommande orden och begreppen inom ämnet. Här kommer därför en liten ordlista till din hjälp:

Aktiefond: Aktivt förvaltad fond där minst 85% av fondens totala innehav är aktier.

Blandfond: Fondens innehåll är en mix av aktier och räntebärande värdepapper.

Börshandlade fonder (ETF): En börshandlad fond, eller ETF är en fond som man kan köpa och handla direkt på börsen precis som vanliga aktier.

Börsen: En handelsplats för aktier och fonder och andra värdepapper.

Indexfond: Passivt förvaltad fond avsedd att i möjligaste mån följa ett visst marknadsindex. Indexfonder är några av de mest populära fonderna eftersom de i regel har lägre avgift än de aktivt förvaltade fonderna.

Räntefond: Fondens innehav består uteslutande av räntebärande värdepapper (exempelvis statsobligationer) med kort/lång löptid.

Rating: Kallas även fondbetyg och tas fram av olika ratingföretag, exempelvis Morningstar. Fonderna betygsätts utifrån risk, värdeutveckling, framtida förutsättningar etc. Kan vara intressant att titta på när man vill investera i fond/fonder men behöver hjälp att bestämma vilken/vilka.

Hedgefond: Ett ok alternativ att “hedga” (skydda sig) med i sämre tider. Fonden i fråga kan innehålla både aktier, optioner och andra typer av värdepapper.

Fondandel: Den procentuella andel av fonden som tillfaller dig när du investerat pengar i den.

Jämförelseindex: Det index mot vilket man mäter eller jämför fondens utveckling i relation till den aktuella marknaden som helhet. En fond kan prestera bättre, sämre eller i likhet med ett jämförelseindex.

Fondförvaltare: Den eller de som ansvarar för att förvalta fonden och se till att den ökar i värde så mycket möjligt.

Förvaltningsavgift: Kostnaden för att låta en professionell förvaltare sköta fonden.

Avkastning: Det du får tillbaka på din investering i fonden. Framtida resultat kan man aldrig veta säkert, men det går att titta bakåt för bl a 3 mån, 1 år, 5 år och 10 år. Tidigare avkastning är ingen garanti, och det är aldrig säkert att du får tillbaka det du satsat – men över tid är chanserna goda.

Värdepapper: Innehållet i fonden. Värdepapper kan vara såväl aktier, som statsobligationer, optioner, andelar i andra fonder etc.

Diversifiering: Att sprida sin risk genom att placera i olika fonder och andra tillgångar, på olika marknader och inom olika segment. Ju bättre diversifiering, desto mindre sårbart blir sparandet.

Hur vet man vilka de bästa fonderna är?

På denna fråga finns egentligen inget rakt, tydligt och självklart svar. Visst kan man ta hjälp av statistik från Morningstar och andra finansbolag för att se topplistor över populära fonder och vilka som rankas som de bästa fonderna – och utifrån det få fond-tips. Viktigt att tänka på är dock att de bästa och populäraste fonderna för en grupp investerare, inte nödvändigtvis är de bästa för en annan. Det gäller att välja utifrån sina egna förutsättningar och sin egen sparhorisont.

Faktorer och information att ta hänsyn till när man ska ska välja fonder är bland annat:

 • Handlar det om ett kortsiktigt eller långsiktigt sparande? 1 år, 5 år, 10 år eller kanske 25 år?
 • Vill du spara en mindre summa varje månad, eller sätta in ett större engångsbelopp?
 • Hur pass hög risk är du villig att ta?
 • Varför sparar du? Till vad?
 • Har du några etiska krav kring exempelvis miljö eller kontroversiella produkter?

När du väl har kartlagt dessa kriterier, är det dags att kika på utbudet av fonder. Som tidigare nämnts kräver fondsparande inte några större kunskaper om marknaden eller de värdepapper man använder och som ingår i fonderna – men att studera och jämföra olika alternativ innan man bestämmer sig är emellertid en fördel. Titta på hur de olika fonderna har utvecklats i värde över tid (1 år, 5 år och 10 år), vilka marknader och bolag de investerar i, om de är aktivt eller passivt förvaltade samt vilken nivå den totala avgiften ligger på.

Historisk avkastning är tillsammans med den totala avgiften de två faktorer de flesta utgår ifrån vid val av fonder. Detta eftersom man får en bra fingervisning om hur pass skicklig förvaltaren är samt hur mycket man potentiellt kan förvänta sig att fonderna ska öka i värde. Tidigare avkastning är ingen garanti för fondens framtida utveckling – hur populär fonden än är – men är ett värdefullt nyckeltal att jämföra med och basera beslut på.

Populära fonder – tips

Vill du ha tips om de populäraste fonderna i år och vilka som är riktigt hyffsade fonder att satsa på? Här på Samuelssons Rapport finner du flera informativa artiklar inom ämnet, med topplistor för de bästa och populäraste fonderna 2020. Passa på och läs mer också på sociala medier och de olika finansbolagens och bankernas hemsidor intressanta källor att hämta mer inspiration ifrån.

Vi avslutar med en liten checklista över det viktigaste att komma ihåg när man ska spara i fonder:

 • Satsa på låg avgift
 • Välj typ av fond utifrån vilken risk du vill ta – men också vilken/vilka marknader som känns intressanta
 • Kom ihåg: Tidigare avkastning är ingen garanti för hur fonden/fonderna presenterar i framtiden
 • Spara ett engångsbelopp eller regelbundet varje månad – hitta din sparform
 • Klargör mål och syfte med sparandet
 • De mest populära fonderna behöver inte nödvändigtvis vara rätt för dig – välj utifrån dina förutsättningar

Vi använder cookies för att göra sajten bättre för dig som besöker oss. Vi använder reklamlänkar till Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Hittar man tjänster och investeringar i Stockholm är det så. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är alltså inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Har du frågor så hör gärna av dig.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter