April 4

Vad betyder allokera?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Allokering är ett vanligt förekommande begrepp inom ekonomistyrning.
Att allokera innebär att ett företag/en producent genomför en resursfördelning. Allokering handlar helt enkelt om att omfördela och/eller fördela företagets resurser till och inom olika produktionsområden. Det kan handla om att allokera allt från tid till pengar och personal.

Att allokera som företagsledare

Det är oerhört viktigt för en företagsledare att känna till det bästa sättet att allokera företagets tillgångar. Inte minst med tanke på aktieägarna som förmodligen förväntar sig någon form av avkastning.
Att allokera bör därmed vara förenat med att väga risker och möjligheter mot varandra, samt att vara påläst om aktiemarknaden och de olika allokeringsmöjligheter som erbjuds. Därmed kan kapitalallokering  ses som en av företagets ledarens viktigaste uppgift.

Att allokera som privatperson

Som privatperson kan du allokera dina resurser i form av olika investeringar, sparpengar och liknande. Det gör att du sprider ut eventuella risker som kan vara förknippade med olika investeringar.
När du allokerar ditt kapital, det vill säga sprider ut/fördelar dina pengar, drabbas du förmodligen inte lika hårt om marknaden skulle svikta. Det kan dock vara svårt att tänka rationellt när det handlar om pengar och privatekonomi, vilket gör att du bör ta hjälp av din bankkontakt för att få tips och råd inför en allokering av kapital.

 

Fördelar med riskspridning/allokering

Det finns främst två Fördelar med att allokera. Den första är att du undviker att satsa allt kapital på  ett enda bolag, något som gör dig mindre sårbar om detta bolag går med förlust. Det andra är att du undviker stora kast i avkastningen.
Det finns ett antal samhällsfaktorer som påverkar hur vi människor hanterar vår privatekonomi, vilket i sin tur påverkar hur börsen beter sig. Detta kallas för ”social mood” och handlar till stor del om hur arbetsmarknaden ser ut i allmänhet och om arbetslöshet i synnerhet.

Allokering av kapital

Med tanke på ovanstående är det extra viktigt att ha en medveten och tydlig strategi när man hanterar sin ekonomi. Det gäller såväl företag som privatpersoner.
Att allokera kan vara en del i en medveten strategi. Att allokera till olika former av tillgångar och till olika marknader är det bästa. Det kan betyda köp av både fonder och aktier samt investeringar i fastigheter, värdepapper med mera.
Självklart är allokering även förenat med vissa risker, men allokerar du på rätt sätt och håller dig till din strategi kan du minimera dessa risker och istället maximera avkastningen.

Måste det vara pengar som allokeras?

Nej, det måste inte handla om pengar. Det går även att allokera andra tillgångar som räntor, obligationer, fastigheter, guld, sparkonton, fonder och liknande.

Sammanfattning

  • Att allokera innebär att dela upp sina egna eller företagets resurser
  • Att allokera innebär att sätta undan kapital till ett visst projekt eller ändamål
  • Att allokera resurser syftar till att nyttja resurserna på bästa sätt
  • Det är möjligt att allokera såväl resurser (personal, produkter mm.) som pengar
  • Resursallokering hänger tätt ihop med projekterad tidsåtgång för diverse projekt
  • Kapitalallokering hänger tätt ihop med aktieutdelning/utdelning på investerat kapital

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition