April 4

Välj Rätt Aktier För Swingtrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att välja rätt aktier för swingtrading kräver att du tar många attribut i beaktning. Men det finns många olika värdepapper att välja från. Nedan finner du värdefulla tips på vägen. 

Beroende på vilket index du väljer varierar antalet värdepapper. Om du avser handla ett stort amerikanskt index, så som Russels 2000, har du hela 2000 aktier att välja från.

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Med det sagt, de flesta aktier kommer inte att fungera för swingtradingstrategin du har byggt. Vissa kan sakna volym och andra är i fel marknad eller sektor. Det har blivit dags att titta närmare på saker du måste ha i åtanke när du väljer aktier att handla.

Så hittar du rätt aktier för swingtrading

1. Volym

Ett av de viktigaste attributen att tänka på är volymen i de värdepapper du väljer att handla. Främst nya traders med mindre budget tenderar att handla aktier med lägre värde. Dessa har dock i regel lägre volym vilket kan utsätta dem för slippage.

Slippage innebär helt enkelt att det inte finns någon marknad för det på förhand bestämda säljpriset. Det beror på att det inte finns tillräckligt med volym, således blir tradern utsatt för slippage. Tradern behöver då betala lite mer för att hitta en köpare, alternativt måste betala lite extra för att få köpa.

Inom olikvida marknader, frimärkesaktier inkluderat, finns det två scenarier då detta är vanligare än annars. Det är om tradern har

  1. Tagit en stor position
  2. Vill ingå alternativt avsluta en position samtidigt som resterande marknaden

Givetvis appliceras den första situationen inte till investerare med små plånböcker. Men den andra punkten är högst relevant. Som vi nämnt tidigare, en av de viktigaste sakerna att komma ihåg är att minimera kostnaderna. Därigenom kan du behålla en så stor andel som möjligt av din vinst. Således är slippage något du vill undvika i så hög utsträckning som möjligt.

Därför är det viktigt att du säkerställer att de aktier du handlar har hög omsättning. Genom att volymen i de värdepapper du handlar är hög kan du garantera att dina order utförs i enighet med din plan.

2. Val av Sektor

Alla aktier fungerar inte på samma sätt. Företag runt om i världen är verksamma inom olika affärsområden, sektorer. Beroende på vilken sektor det bolag du har för avsikt är verksamt inom varierar aktiens beteende.

Det är rimligt att anta att ett företag som är verksamt inom finanssektorn inte har en aktie som rör sig i enighet med ett bolag inom råvaror. Detta för att nämna ett exempel.

Därför kommer du att möta situationer när du tvingas inse att ett värdepapper inte kan handlas med din strategi. Det är bara att bita i det sura äpplet i dessa situationer och ta bort företaget från din lista.

volatilitet - Swing trading
bra tips för att hitta rätt aktier för swingtrading

3. Volatilitet

En hel del swing trading strategier fungerar bättre när de används inom marknader med mycket volatilitet. Men det finns givet vis strategier som verkar i motsatt riktning.

Om du känner till din strategi utan och innan bör du tänka både en och två gånger innan du handlar marknader med mer volatilitet än nödvändigt. Men för många fungerar det bra att använda värdepapper med mycket volatilitet. Därför kan du, innan du bestämmer dig, undersöka hur din strategi påverkas av svängiga marknader i högre utsträckning.

Utföra och hantera Swing Trades

Efter att du har identifierat vilka aktier och värdepapper du ska handla börjar det roliga. Det är nämligen dags att ge sig in i marknaden och börja tjäna pengar. I denna del av texten delar vi med oss av tips för riskhantering kring dina positioner. Detta är en central del av trading, så var uppmärksam.

Handla Många Aktier

Likt så många andra typer av investeringar och trading kräver swing trading god diversifiering. Därför är det bra att sprida ut risk en över flera finansiella tillgångar istället för att bara handla en aktie. Vår erfarenhet har lärt oss att en portfölj där du bara äger 3-4 aktier tenderar att bli ostabil. Därför är det bättre att handla lite drygt åtta värdepapper. Det leder till jämnare resultat.

Givetvis behöver du inte ha alla dina pengar i arbete hela tiden. Motsatsen är närmare sanningen. Anledningen är att din strategi inte alltid kommer att ge signaler för handel. Detta är helt normalt, så rusa inte in i en trade utan att strategin indikerar att så ska ske.

Ett bra sätt att säkerställa diversifieringen i din trading är att använda flera olika strategier samtidigt. Exempelvis kan en strategi som bygger på medelvärdesregression användas som komplement till en trendföljande strategi. Det medför att du tar del av marknadens uppgång med den trendföljande strategin, samtidigt som regressionsstrategin skyddar dig när marknaden vänder nedåt.

Använd alltid en Stop Loss!

Det är väldigt viktigt att alltid vara medveten om risken när du öppnar en position i aktiemarknaden. Därför ska du alltid använda en stop loss. Det medför at du kan begränsa potentiellt negativ avkastning om marknaden inte beter sig som förväntat.

Somliga strategier lider av att användas med stop loss order, exempelvis kan avkastningen för en regressions strategi påverkas. Därför väljer somliga, även professionella, traders att inte applicera dem på sin handel.

Trots de potentiellt negativa inverkningarna ska du som nybörjare alltid använda stop loss. Men försök att placera den så långt från ingångspriset som möjligt för att på så sätt minimera effekten. Anledningen är att en regression mot medelvärdet strategi blir bättre ju mer marknaden går emot dig innan den vänder tillbaka.

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Hur stor Stop Loss?

Det är svårt att ange ett exakt värde som passar varje trader. Detta eftersom olika individer har olika riskaptit. Som tumregel kan du tänka att du inte ska riskera mer än ett fåtal procent av ditt kapital med varje position.

Lästips: Swingtrading – Kom igång enkelt som Swingtrader | (2021)

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!