0
was successfully added to your cart.

Varukorg

VP-konto, vad är det? – Förklaring och definition

VP-konto är ett förvar för svenska värdepapper. Ett exempel på vad som kan finnar på ett VP-konto är aktier och premieobligationer.

Ett VP konto används för att registrera vilka värdepapper en placerare äger.

Ett VP-konto kan liknas vid ett bankkonto med skillnaden att på VP-kontot bokförs värdepapper i stället för pengar.

Ett VP konto förs normalt av en bank eller en fondkommissionär.

Värdepapperskonton (VP-konton) är alltså en särskild typ av konto för värdepappersförvaring, som administreras av din bank.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.