April 5

VP-konto, vad är det? – Förklaring och definition av VP-konton

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

VP-konto

VP-konto är ett förvar för svenska värdepapper. Ett exempel på vad som kan finnar på ett VP-konto är aktier och premieobligationer.
Ett VP konto används för att registrera vilka värdepapper en placerare äger.
Ett VP-konto kan liknas vid ett bankkonto med skillnaden att på VP-kontot bokförs värdepapper i stället för pengar.
Ett VP konto förs normalt av en bank eller en fondkommissionär.
Värdepapperskonton (VP-konton) är alltså en särskild typ av konto för värdepappersförvaring, som administreras av din bank.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!