VP-konto

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

VP-konto

VP-konto är ett förvar för svenska värdepapper. Ett exempel på vad som kan finnar på ett VP-konto är aktier och premieobligationer.
Ett VP konto används för att registrera vilka värdepapper en placerare äger.
Ett VP-konto kan liknas vid ett bankkonto med skillnaden att på VP-kontot bokförs värdepapper i stället för pengar.
Ett VP konto förs normalt av en bank eller en fondkommissionär.
Värdepapperskonton (VP-konton) är alltså en särskild typ av konto för värdepappersförvaring, som administreras av din bank.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter