September 3

Inverterad yield curve – Svensk ekonomi kraschar!? (avkastningskurva)

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Inverterad yield curve (inverterad avkastningskurva)

Det är väldigt få, om ens någon i Sverige som har kommenterat de svenska korta och långa räntorna eller ännu mindre avkastningskurvan. Det som man i USA kallar Yield curve och i Sverige ibland kallar för avkastningskurva.
Här har också Affärsvärlden tagit upp min artikel om inverterad yield curve (avkastningskurva)

inverterad yield curve
inverterad yield curve

Yad är en avkastnigskurva (yield cruve)?

En yield curve återger räntorna vid olika löptider, från korta till mycket långa. Yield curve definieras som positiv, när de längre löptiderna ger en högre avkastning än de korta. Detta är normalfallet och innebär att långsiktiga placeringar i räntebärande papper har en högre ränta än kortsiktiga. Investerare vill ha en högre avkastning när man binder sitt kapital på längre sikt. Råder den motsatta situationen – med högre räntor på den korta än på den långa sidan – talar man om en s k inverterad yield curve.
Det finns många studier, framförallt i USA som kommit fram till slutsatsen att yield curve (avkastningskurva) kan ses som en mycket effektiv och hygglig konjunkturindikator. I USA så har avkastningskurvan inverterats 5 gånger av de 8 som FED har tajtat till räntepolitiken. VARJE GÅNG när avkastningskurvan inverterats av dessa 5 så har en ekonomisk recession kommit ca 1 år senare. Att gå in på exakt varför det är så är utanför energinivån på denna bloggen men att säga att en inverterad yield curve (inverterad avkastningskurva) inte brukar vara så bra för ekonomin är inget understatement. Den kanske bästa förklaringen av detta fenomenet som jag stött på finns här.
Att Sverige kommer att straffas/lida av att bekämpa inflationen genom att höja räntorna och som nu skapa en inverterad yield curve (inverterad avkastningskurva) är jag övertygad om. Frågan är bara hur mycket som Sverige redan diskonterat detta i sina aktiekurser. USA hade sin inverterade yield curve (inverterad avkastningskurva) mellan nov-06 till jan-07 och är just nu i en recession. Sverige har följt, nu pratar jag aktiekurs inte ekonomi, de amerikanska börserna nedåt ganska så exakt och frågan är om det blir värre. Ekonomin ser vi redan att den bromsar in, det gör den över hela EU. Detta kommer vi inte att kunna göra något åt och detta släpar vi efter USA med, men aktiemarknaden kan som sagt ligga före om man uttrycker sig så.
Frågan är bara hur aktiemarknaden reagerar om svenska bopriser faller lika mycket som i USA (och England och spanien, listan kan börjas göra längre)? Fastighetsaktier har redan fallit rejält och där har vi nog diskonterat in fallet. Helt klart är att fallande huspriser kommer att påverkar ekonomin som helhet men kanske börsen klarar sig om vi redan diskonterat in det. Om inte, så har vi ingen kul börs framför oss…
Den första bilden visar svenska korta och långa räntor tillsammans med OMX. Man kan också se en inverterad avkastningskurva runt år 2002-2003.

yield curve
yield curve

Denna bilden (nedan) visar den amerikanska yielden och SP500. Här är det ganska tydligt hur aktiemarknaden reagerade i samband med inverted yield curve och att vi hamnat i en recession i USA är väl ingen nyhet. Och eftersom det var inverterat mellan november 2006 till januari 2007 så kom recessionen (som vanligt) ca 1 år senare.

avkastningskurva
avkastningskurva

(Jag hoppas naturligtvis att mina resonemang inte stämmer och att vi nu kan få stigande aktiekurser och slippa fallande bopriser)

Inverterad Yield Curve – Inverterad avkastningskurva

En inverterad avkastningskurva är en räntemiljö där långfristiga skuldinstrument har en lägre avkastning än kortfristiga skuldinstrument med samma kreditkvalitet. Denna typ av avkastningskurva är den sällsynta av de tre huvudkurvorna och anses vara en förutsägelse för den ekonomiska recessionen. Grafer kan avslöja trender i utförandet av finansiella instrument som obligationer. Den inverterade avkastningskurvan är en sådan projektion som ger indikationer om utförandet av vissa investeringar. Vissa finansiella parametrar kan användas för att bestämma hälsan hos en nations ekonomi. Det finns flera teoretiska konstruktioner i ekonomi som hjälper oss att förstå vilken typ av ekonomi. En sådan konstruktion är en ‘Inverted Yield Curve “.
När avkastningen från kortfristiga placeringar är högre än avkastningen från de långsiktiga så visar den tvådimensionella grafen med avkastningen på Y-axeln och mognad på X-axeln en inverterad natur. De investeringar vi talar om här är värdepapper utgivna av den amerikanska statskassan som är statsobligationer. Detta är vad som kallas en inverterad avkastningskurva.
I denna situation är den ränta som dras på kortfristiga placeringar högre än räntan som dras på den långsiktiga. I tider av positiv ekonomisk tillväxt, är situationen omvänd. Det vill säga långsiktiga investeringars räntor är högre än korträntor. Låt oss se vad som är betydelsen av en inverterad ekonomisk kurva, när det gäller den typ av en ekonomi.
Världsekonomin befinner sig sällan i en inverterad avkastningsfas. Emellertid, när denna typ av natur hos kurvan visar sig, tenderar den ekonomiska tillväxten att sakta ner. Som historien har visat oss precis innan den amerikanska ekonomin störtade ner i en recession, har det skett en inversion av avkastningskurvan.
Fler artiklar som är läsvärda i ämnet avkastningskurva.
How an inverted yield curve predicts a recession
What an Inverted Yield Curve Means
En uppdatering av spreaden av svenska långa och korta statspapper visar att avkastningskurvan äntligen börjar att gå åt rätt håll. Det är en bit kvar till en hälsosamt lutande yieldkurva men vi är borta från en negativ spread och det är mycket positivt. I och med att avkastningskurvan ännu inte lutarsom den skall så är det ganska troligt att marknaden kommer att kräva fortsatta sänkningar av styrräntan. I varjefall så länge som statspapper är mer ”populärt” än aktier.
Vi får fortsätta att hålla ett öga på dessa papper för att se om investerare fortsätter att fly risk eller inte. Trenden för statspapper är fortsatt positiv för innehavare av dessa men de ser ganska så överköpta ut. Men så länge ingen vågar sig på andra instrument och konjukturenfortsätter att försämras så kommer med stor sannolikhet yielden (avkastningskurvan) fortsätta ner den närmaste tiden. Skulle vi få en stigande börs framöver så kan vi få lite ledtrådar från obligationer om hur sannolikt att detta var en tillfällig botten i aktier eller inte.
Pga att råvaror fortfarande är i fritt fall så anser jag inte att det är någon inflationsrisk för närvarande och det kommer inom den närmaste tiden inte pressa upp några räntor. Snarare tvärtom…
Men inget är säkert när det gäller investeringar, det vi som investerare kan göra är att följa marknaden och ta beslut därefter. Våra analyser är inget annat än gissningar som vi inte borde agera på förrän vi får en konfirmation från markanden att vi är rätt i analysen. Det gäller allt vi gör, ibland har vi fel och då är det bara att bita i det sura äpplet, sälja och sedan gå vidare.

Yield Curve
Yield Curve

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?