Assuradör, vad är det?

Assuradör är ett gammalt ord för försäkringsgivare och försäkringsbolag.

Assuradör är med andra ord den ena parten i ett försäkringsavtal. Det är en juridisk person som står för risken i samband med utfördandet av en försäkring.

En synonym till Assuradör är försäkringsgivare.

Assuradör på engelska betyder insurer.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?