September 22

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Assuradör, vad är det?

Assuradör är ett gammalt ord för försäkringsgivare och försäkringsbolag.
Assuradör är med andra ord den ena parten i ett försäkringsavtal. Det är en juridisk person som står för risken i samband med utfördandet av en försäkring.
En synonym till Assuradör är försäkringsgivare.
Assuradör på engelska betyder insurer.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)