April 4

Vat nummer, vad är det? – Vad är mitt VATnummer?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vat nummer

VAT nummer är en förkortning av engelskans Value Added Tax och heter på svenska  momsregistreringsnummer. VAT -numret betecknas genom två bokstäver som visar ursprungsland samt ett antal siffror och/eller tecken som varierar till antalet beroende på vilket land det gäller.
I Sverige betecknas VAT-numret av SE som står för Sverige, följt av 12 siffror, till skillnad mot exempelvis Storbritannien där 5 tecken föregås av GB som står för Great Britain. I Sverige är det företagsinnehavarens personnummer alternativt organisationsnummer som utgör momsregistreringsnummer. Detta styrs bland annat av bolagsform.
Man skriver aldrig ett svenskt momsregistreringsnummer med vare sig bindestreck eller mellanrum, utan alla bokstäver och siffror skrivs i ett svep, och de två sista siffrorna är alltid 01. Ett svenskt VAT-nummer kan se ut på följande sätt: SSE19550101505001 alt. SE19400404404001.

Gemensamt för alla momsnummer

Gemensamt för alla momsregistreringsnummer är att de är sammansatta av en unik serie nummer och/eller tecken och att alla företag som registrerar sig för momsredovisning inom EU får ett VAT-nummer.
Den internationella standarden för VAT-nummer innebär en tvåbokstavskod (betecknar landet) i kombination med max 12 siffror eller tecken. I vissa länder används enbart siffror ihop med landskoden, medan man i andra länder använder både siffror och tecken (se exemplet med Storbritannien).

Vat nummer
Vat nummer

Undantag från regeln

Grekland är undantaget från regeln när det gäller VAT-nummer  då man valt att använda bokstavskoden EL som standard istället för “GR” enligt ISO standarden (ISO 3166).

VAR-nummer Utanför EU

Många länder utanför den Europeiska Unionen, och flera länder i Sydamerika, har på senare år valt att införa internationella momsregistreringsnummer.

Är ett momsnummer detsamma som ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer (som VAT nummer) fungerar som ett personnummer, med den skillnaden att organisationsnummer avser en juridisk person i form av ett aktie- eller handelsbolag, en enskild firma, en ekonomisk förening, en ideell stiftelse eller liknande.
Ett momsregistreringsnummer – såsom VAT-nummer – är ett unikt serienummer framtaget för användas för identifiering av exempelvis en produkt eller ett företag.

 Vad har man för nytta av ett organisations och ett momsregistreringsnummer som VAT-nummer?

I Sverige använder man organisationsnummer som en form av identitetsbeteckning, främst i kontakten med olika myndigheter såsom Bolags- och Skatteverket. Organisationsnumret ligger till grund för momsregistreringsnumret (VAT-numret) och ska förekomma på alla former av kvitton och kundfakturor. Det tjänar därmed sitt syfte som identitetsbeteckning och skyddar bland annat mot bedrägeri.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition