Danska sedlar

Last Updated on 14 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Danska sedlar

danska sedlar
danska sedlar

Danska sedlar används i Danmark och är en del av den danska valutan.
Valutakoden är DKK.
Valutan infördes 1875 efter anslutning till den skandinaviska myntunionen och ersatte den tidigare danska riksdalern.
Danska sedlar har valörerna 50 kronor, 100 kronor, 200 kronor, 500 kronor och 1000 kronor.
Den danska kronan och danska sedlar används även på Grönland och Färöarna.
Danska sedlarheter på engelska Danish banknotes.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.