April 4

Samkostnad, vad är det? – Förklarging och definition av samkostnad

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Samkostnad

Samkostnad, som på engelska kallas “common cost”, är ett begrepp som används för att beskriva de kostnader som inte direkt påverkas av ett aktuellt beslut. Det är därmed kostnader som inte påverkar de fasta kostnaderna. Kostnader som däremot påverkas direkt av ett aktuellt beslut kallas istället för särkostnader.
Enkelt förklarat kan man säga att alla kostnader som inte räknas som särkostnader är samkostnader. Vad som avgör skillnaden är själva beslutssituationen. Alla samkostnader finns kvar oavsett hur och när ett beslut fattas, och kan även refereras till som gemensamma kostnader. Detta är kostnader och begrepp som bland annat används när ett företag gör en så kallad bidragskalkyl.

Samkostnader är oberoende av produktionen

Samkostnader, eller gemensamma kostnader, är kostnader som finns oavsett om en produkt fortsätter att tillverkas eller inte. Det är därmed kostnader som finns oavsett produktionstakt och produktionsmängd.
Samkostnader rör generellt sett själva basen i ett företag, som kostnader för administration, datasystem, lokalhyror, telefoner och så vidare.

På vilket sätt är sam- och särkostnader relevanta i ett bokföringssammanhang?

När ett företag ska göra en så kallad bidragskalkylering eller en självkostnadskalkylering delas särintäkter och särkostnader upp som två separata företeelser. Detta är viktigt för att kunna hitta mellanskillnaden mellan företagets lönsamhet och företagets täckningsbidrag, varav det är det som täcker företagets alla samkostnader.
Därmed är det viktigt för ett företag att ha ett så stort täckningsbidrag som möjligt, då alla samkostnader ska finansieras genom detta. Förhoppningsvis kan företaget också gå med vinst då täckningsbidraget även ska täcka en eventuell vinst

Ju mer samkostnader desto större täckningsbidrag

Precis så är det, och ibland kan man behöva justera särkostnaderna något för att få samkostnaderna att gå ihop. Detta är ofta något som upptäcks när täckningsbidraget ska beräknas, då det ska ge en rejäl fingervisning om hur stor del av produktintäkterna som behöver användas för att täcka företagets gemensamma kostnader.  
Ett täckningsbidrag är kort och gott skillnaden mellan företagets produktintäkter och de rörliga kostnaderna för produktionen. Därmed är täckningsbidraget ett viktigt nyckeltal, inte minst när man ska väga kostnader och intäkter mot varandra. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar