April 4

Bäst Mini futures 2024 – Hur fungerar en mini future?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att investera på börsen innebär inte bara att handla med stamaktier och bästa fonder. Ibland väcks idén att köpa andra tillgångar, och ibland är riskviljan högre. Mini futures är en börshandlad produkt som kan användas i dessa situationer. En börshandlad produkt, i detta fall en mini future är ett värdepapper som följer värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång. Den inbyggda hävstången medför att mini futures anses vara mer riskfyllda investeringar än traditionella räntepapper och aktier.

Introduktion Till Mini Futures

En mini future är ett alternativt sätt att investera i börsnoterade produkter. Du kan köpa valutor, råvaror, en aktie och olika index. Valutan, råvaran eller indexet benämns som den underliggande tillgången. En mini future är listad och handlas över börsen precis som den underliggande produkten. Det är värdeutvecklingen på den underliggande produkten som styr prisändringarna för produkten av intresse.
Här kan du lära dig mer om Mini Futures på Avanzas akademi och gratiskurser.

Bäst Mini Futures – Mini Futures lista

Här kan du analysera och leta efter bra Mini Futures på Avanzas analyssidor. Klicka på bilden för att komma till listan.

Bäst Mini Futures 2020

 

Mini Futures I Spekulativt Syfte

Du som handlar på börsen deltar i en tävling. Flera individer applicerar en ”Buy and hold” strategi på sina investeringar i tron att börsen i slutändan alltid går upp. Tyvärr finns det ingen garanti för antagandet, även om historiska data styrker tesen.

Mini futures
Mini Futures kan användas för att spekulera

Det innebär att börsen är en plattform för spekulation där deltagarna tävlar i att förutse framtiden bättre än övriga investerare. Du kan köpa med mini futures för att tjäna pengar på din tro om börsens framtida utveckling, särskilt på kort sikt. Därmed kan börshandlade produkter användas i spekulativt syfte.

Mini Futures Har En Inbyggd Hävstång

Den inbyggda hävstången i en mini future är ett redskap för att skynda på värdeutvecklingen i din depå. En hög hävstång i exempelvis en aktie medför att värdeförändringen blir kraftigare än vad fallet är vid lägre hävstänger. Ha i åtanke att den högre hävstången medför högre volatilitet. På börsen är volatilitet en indikator för risk. Således stiger risken i portföljen i takt med att hävstången ökar.

Ingen Urholkningseffekt

Du kan få en stora fördelar om du väljer inkludera en eller flera mini futures i din depå. Som nämnt ovan kan du få snabbare avkastning. Dessutom saknas urholkningseffekten som återfinns i andra liknande produkter, exempelvis certifikat. Detta innebär att värdeförändringen som följer från ränta-på-ränta effekten inte underminerar värdet på din investering. Avsaknaden av urholkningseffekten är ett av de främsta argumenten för att köpa med mini-futures. Om du vill handla med hävstång över en längre tidshorisont lämpar de sig bättre än certifikat. Men vart rör sig börsen?

Lång Eller Kort? – Mini short och Mini long

Vill du spekulera i uppgång eller nedgång i den underliggande tillgången? Beroende på det väljer du att köpa en lång alternativt kort produkt. Är din framtidssyn positiv ska du välja att gå lång mini future. Det innebär att din tillgång kommer att stiga i värde när den underliggande tillgångens värde stegrar. Har du istället en negativ känsla kring börsen lämpar sig en kort börshandlad produkt bättre.
När priset på det underliggande värdepapprets ökar utvecklas en Mini long (MINI L) positivt och en Mini short (MINI S) negativt. När det underliggande värdepapprets kurs faller i värde gör det att en Mini short utvecklas positivt och en Mini Long negativt.

Mini long

Underliggande tillgång ökar i värde -> lägre hävstång
Underliggande tillgång minskar i värde -> högre hävstång

Mini short

Underliggande tillgång ökar i värde -> högre hävstång
Underliggande tillgång minskar i värde -> lägre hävstång
Formel för hävstång (Mini Long)
 = Hävstång

Stop loss

Om kursen på underliggande tillgångar har uppnåt eller kanske till och med gått förbi din stop loss nivå då förfaller mini futuren. Detta kallas för att din mini future knockas. En mini future har en stop loss buffert. En stop loss buffert är skillnaden mellan en mini futures stop loss och dess finansieringsnivå. Finansieringsnivån är detsamma som lånet.

Summering

Mini Futures är en börshandlad produkt som har en inbyggd hävstång. Värdeutvecklingen beror på den underliggande tillgången samt om det är en lång eller kort produkt. De främsta fördelarna du kan avnjuta med futures mini är potentiellt snabbare avkastning samt avsaknad av urholkningseffekten.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren