April 5

Vad betyder förvärvsinkomst?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder förvärvsinkomst? Majoriteten av alla skattebetalare har någon form av inkomst. Varje inkomst delas upp i två olika skatteslag som refereras till som förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Dessa beskattas på olika sätt och det är därmed viktigt att skilja dem åt.
När det gäller kapital inkomsten är den en inkomst som genererar avkastning på den personliga förmögenheten olika sätt. Alla andra former av inkomster kallas faller under kategorin förvärvsinkomst.
 

Exempel på förvärvsinkomst

Den vanligaste formen av förvärvsinkomst är lön för utfört arbete. I lönen kan du ha ett antal förmåner, såsom telefon, pension, sjukpenning och så vidare. Även dessa faller under kategorin förvärvsinkomst.
Driver du näringsverksamhet eller jordbruk kan delar av inkomsten utföras av förvärvsinkomst. Företagets kapitalinkomster separeras från övriga inkomster, som beskattas som förvärvsinkomster.

 

Beskattning av förvärvsinkomst

Man säger att alla former av förvärvsinkomst beskattas progressivt. I praktiken innebär det att Skatteverket beräknar skatteprocenten grundat på inkomststorlek. Det betyder att låginkomsttagare betalar mindre i inkomstskatt än höginkomsttagare.
I samband med inkomstdeklarationen dras skatten för din förvärvsinkomst, antingen du har en förifylld deklarationsblankett eller du sköter deklarationen för ett företag. Det är därmed särskilt viktigt för dig med förifylld deklarationsblankett att kontrollera så att angivna uppgifter för förvärvsinkomsten stämmer.
 

Skillnaden mellan lön och förvärvsinkomst

Lön och förvärvsinkomst är två skilda saker på så vis att lönen är av det mer beständiga slaget medan förvärvsinkomsten är av det mer skiftande slaget. Förvärvsinkomsten är beroende av saker som sjukdom, vård av anhörig, flytt till annan kommun och liknande. Vid en eventuell flytt till annan kommun kan det till exempel hända att du får antingen högre, lägre eller samma skattesats.
 

Olika former av förvärvsinkomst

Taxerad förvärvsinkomst
Taxerad förvärvsinkomst avser den inkomst som förvärvad genom din verksamhet, oavsett det gäller sålda varor, tjänster eller produkter.
Beskattningsbar förvärvsinkomst
Beskattningsbar inkomst avser den summa pengar som finns kvar efter det att alla grundavdrag och avgifter dragits (så kallad disponibel inkomst).
Viktigt att veta i sammanhanget är att såväl aktiv som passiv inkomst räknas in i förvärvsinkomsten.
 

Aktiv och passiv förvärvsinkomst

Precis som förvärvsinkomsten delas in i olika kategorier, brukar även inkomsten delas in i kategorierna aktiv och passiv inkomst.
Till den aktiva inkomsten räknas all inkomst som genererad i samband med försäljning av varor och tjänster. Det vill säga inkomst som kommer från den aktiva näringsverksamheten, vilken är företagarens huvudsakliga förvärvsinkomst.
Till den aktiva inkomsten räknas även förvärvsinkomst som genereras i samband med förvärvsarbete i näringsverksamhet vid sidan av den huvudsakliga anställningen.
Till den passiva inkomsten räknas all avkastning från aktier, fonder, sparkonton, räntor, värdepapper och liknande. Passiv inkomst kan också komma från tidigare utfört arbete, såsom att utveckla en produkt eller tjänst.

Sammanfattning

  • Den inkomst som kommer från tjänst eller näringsverksamhet kallas förvärvsinkomst
  • Verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt i syfte att tjäna pengar kallas förvärvsarbete
  • Lön och förvärvsinkomst är två skilda saker
  • Inkomst av tjänst och/eller näringsverksamhet minus allmänna avdrag resulterar i din taxerade förvärvsinkomst
  • Förvärvsinkomsten kan skifta beroende på sjukdom, flytt, byte av tjänst och så vidare
  • Vid en eventuell flytt kan skattesatsen för förvärvsinkomsten komma att förändras

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition