Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen innebär att när någon äger 90% av aktierna i ett aktiebolag så har dem rätt att tvångsinlösa resterande aktier. Minoritetsägarna ges också rätt att lösa in sina aktier i tid för att slippa tvångsinlösen.

När en aktieägare alltså har uppnått 90 procent av aktierna i ett bolag så har de med andra ord rätt att köpa loss de resterande aktieägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande.

Tvångsinlösen regleras i kapitel 22 i Aktiebolagslagen.

Priset på inlösta aktier kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har gett ett offentligt bud till andra aktieägare strax innan begäran, ska detta pris användas. Annars ska aktierna lösas in till marknadspris.

Synonymer till tvångsinlösen är expropriation och, tvångsköp.

Tvångsinlösen betyder på engelska compulsory purchase.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.