April 5

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Tvångsinlösen

Tvångsinlösen innebär att när någon äger 90% av aktierna i ett aktiebolag så har dem rätt att tvångsinlösa resterande aktier. Minoritetsägarna ges också rätt att lösa in sina aktier i tid för att slippa tvångsinlösen. Det betyder med andra ord att tvångsinlösen av aktier är en lagstadgad rättighet för större aktieägare att köpa ut mindre aktieägare ur ett aktiebolag.
Tvångsinlösen innebär också att du som minoritetsägare tvingas sälja dina aktier, trots att du inte accepterat erbjudandet.
När en aktieägare alltså har uppnått 90 procent av aktierna i ett bolag så har de med andra ord rätt att köpa loss de resterande aktieägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande.
Tvångsinlösen regleras i kapitel 22 i Aktiebolagslagen.
Styrelsen i ett aktiebolag kan ansöka om att Bolagsverket utser en god man vid inlösen av minoritetsaktier, så kallad tvångsinlösen. Tvångsinlösen innebär alltså att en majoritetsaktieägare kan tvinga minoriteten att sälja sina aktier till majoritetsägaren, vilket uttrycks som att majoritetsaktieägaren har rätt att lösa in resterande aktier som man inte redan äger.
Priset på inlösta aktier kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har gett ett offentligt bud till andra aktieägare strax innan begäran, ska detta pris användas. Annars ska aktierna lösas in till marknadspris.
Synonymer till tvångsinlösen är expropriation och, tvångsköp.
Tvångsinlösen betyder på engelska compulsory purchase.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering