April 4

Vad betyder samhällsekonomi?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Samhällsekonomi är ett väldigt brett begrepp som inte är helt enkelt att förklara. Idag ska vi dock göra vårt bästa för att ge dig en enkel överblick. Det är ett bra begrepp att kunna ifall du funderar på att börja investera dina pengar på marknaden. Hoppas vi kan ge dig en liten insyn i vad samhällsekonomi faktiskt är för något.
 

Samhällets ekonomi:

Det är faktiskt det enklaste sättet att förklara det på. Samhällsekonomi är just det, ekonomin i samhället. Med samhället syftar man för det mesta på en självständig stat eller speciellt område. Man kan också mena ett större område, till exempel världsekonomin. Varje land sköter samhällsekonomin på sitt eget sätt. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Vi ska titta på några olika exempel.
 

Samhällsekonomin i Sverige:

I Sverige har vi en fungerande samhällsekonomi. Alla som behöver får sjukvård, det finns bidrag för dem som inte kan jobba och pengarna rör sig i samhället. Vi har en låg arbetslöshet och vi klarar oss i allmänhet riktigt bra. Självklart är vi dock inte perfekta. Många tycker att vi betalar alldeles för mycket i skatt och vill istället få behålla pengarna. USA är ett exempel på ett land där du får göra just det. Men inte heller det systemet är perfekt.
 

Samhällsekonomin i USA:

Även USA har en fungerande samhällsekonomi. Till skillnad från Sverige betalar amerikanarna dock mycket mindre i skatt. I gengäld får de själva betala för sin sjukvård och för sin skolgång. Det finns också mycket färre bidrag. Kan du inte jobba har du därför problem. USA är ett land där du och bara du kan göra något med ditt liv. Gör du inget själv kommer samhället inte att hjälpa dig. Två olika samhällsekonomier som båda fungerar och som man skulle kalla lyckade. Finns det också exempel på ekonomier som inte fungerat?
 

Sovjet:

Samhällsekonomin mår bäst när den får sköta sig själv. Desto mindre vi går in och ändrar, desto bättre bli ofta resultatet. I Sovjet lät man inte ekonomin sköta sig själv. Staten bestämde vad produkter skulle kosta istället för att låta efterfrågan bestämma. Detta fungerade inte i längden och samhällsekonomin är en anledning till att sovjet kollapsade. Samhällsekonomin kan alltså fungera både bra och dåligt.
 

Definiering:

Nu ska vi försöka göra en något bättre definiering av vad samhällsekonomi faktiskt är. Samhällsekonomi är allt i samhället som har med ekonomin att göra. Alla transaktioner, alla skatter och alla bidrag. Allt hör hemma i samma system och tillsammans bildar det samhällsekonomin. Detta är ett oerhört komplext system och det är därför det sällan är en bra idé att gå in och mixtra med det. Minsta lilla förändring kan få allt att kollapsa och kasta oss in i en ny finanskris.
 
Samhällsekonomi är inte enkelt att förstå och det är inte enkelt att förklara. Vi hoppas dock du känner dig lite klokare nu än när du började läsa. Vill du lära dig mer om ekonomi och sparande får du gärna fortsätta kolla runt på vår sida. Här finns mängder med tips och idéer för din egna ekonomi.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar