Samhällsekonomi, vad är det? – definition och förklaring

Samhällsekonomin är alla ekonomiska företeelser och alla ekonomiska aktiviteter i samhället vilket vanligtvis är ett land.

Samhällsekonomi är en sammanfattande benämning på alla ekonomiska företeelser och aktiviteter i ett lands samhälle.

Samhällsekonomi är alltså de ekonomiska förhållanden i ett samhälle.

Samhällsekonomi på engelska heter national economy.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.