September 22

Kapitalunderlag, vad är det? – En förklaring av vad kapitalunderlagen är

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Kapitalunderlag, vad är det?

Kapitalunderlag är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång, med vissa justeringar.
Kapitalunderlaget används för att räkna fram positiv eller negativ räntefördelning.
Man justerar för följande poster i kapitalunderlag:

  • Lägg till underskott av verksamheten från föregående år (som inte dragits av).
  • Dra bort 78 procent av expansionsfond avsatt vid utgången av föregående år.
  • Dra bort tillskott gjorda föregående år (som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten).
  • Lägg till sparat fördelningsbelopp.
  • Lägg till en övergångspost = negativt kapitalunderlag första året (vanligen 1995 års taxering).
  • Lägg till en särskild post i vissa fall.

Kapitalunderlag är alltså beräknat utifrån verksamhetens tillgångar och skulder.
Kapitalunderlaget ligger till grund för avsättning till expansionsfond och för räntefördelning.
Kapitalunderlag på engelska betyder capital surface.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?