Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition

Marknadsrisk är risken för förluster på grund av marknadens prisrörelser.

Med andra ord är marknadsrisk risken för att ett resultat, eget kapital eller värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader.

Marknadsrisk är alltså risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Ränterisk, valutarisk och inflationsrisk ingår i marknadsrisk.

Marknadsrisk på engelska betyder market risk.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.