Marknadsrisk

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Marknadsrisk

Med andra ord är marknadsrisk risken för att ett resultat, eget kapital eller värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader.
Marknadsrisk är alltså risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Ränterisk, valutarisk och inflationsrisk ingår i marknadsrisk.
Marknadsrisk på engelska betyder market risk.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter