August 1

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Marknadsrisk

Med andra ord är marknadsrisk risken för att ett resultat, eget kapital eller värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader.
Marknadsrisk är alltså risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Ränterisk, valutarisk och inflationsrisk ingår i marknadsrisk.
Marknadsrisk på engelska betyder market risk.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022