April 4

Ledger, vad betyder det? Definition och förklaring

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ledger

Ledger är den viktigaste bok eller dator filen för inspelning och totalt ekonomiska transaktioner mätt med en monetär beräkningsenhet av kontotyp, med debet och kredit i separata kolumner och en börjar monetära balans och slutar monetära saldokonto två.
Ledger är en permanent sammanfattning av alla belopp som anges i stödjournaler som listar enskilda transaktioner per datum. Varje transaktion flyter från en journal till en eller flera huvudbok. Ett företags finansiella rapporter genereras från sammanfattande totaler i huvudboken.
Ledger inkluderar: säljbok, registrerar kundfordringar. Denna huvudbok består av de finansiella transaktioner som gjorts av kunder till företaget. Inköpsbok bokför pengar som har använts för att köpa av företaget. Huvudbok som representerar de fem huvudsakliga kontotyperna: tillgångar, skulder, inkomst, kostnader och kapital. För varje debitering som registreras i en huvudbok måste det finnas en motsvarande kredit så att debiteringen är lika med krediterna i summan.
Mer läsning.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar