Ledger, vad betyder det? Definition och förklaring

Ledger är den viktigaste bok eller dator fil för inspelning och totalt ekonomiska transaktioner mätt med en monetär beräkningsenhet av kontotyp, med debet och kredit i separata kolumner och en börjar monetära balans och slutar monetära saldokonto två.

Mer läsning.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.