Nettoinkomst

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Nettoinkomst

Nettoinkomst är den lön eller inkomst som man man får kvar efter avdrag för exempelvis skatter och andra negativa transfereringar.
Nettoinkomst är det som du får kvar efter att man dragit skatten samt eventuella andra avdrag, bidrag och transfereringar. Det som man har kvar före skatt kallas bruttoinkomst.
Nettoinkomst på engelska betyder net income.
Sammanfattningsvis kan man säga att nettoinkomsten alltså är lönesumman efter alla avdrag som exempelvis skatter, arbetsgivaravgifter m.m. Det är summan som sätts in på ditt lönekonto på löneutbetalningsdagen. Det är med andra ord pengarna du får ut i handen.

Nettoinkomst

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter