Nettoinkomst, vad betyder det? – definition och förklaring

Nettoinkomst är den lön eller inkomst som man man får kvar efter avdrag för exempelvis skatter och andra negativa transfereringar.

Nettoinkomst är det som du får kvar efter att man dragit skatten samt eventuella andra avdrag, bidrag och transfereringar. Det som man har kvar före skatt kallas bruttoinkomst.

Nettoinkomst på engelska betyder net income.

Nettoinkomst

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.