Riskpremie, vad är det? – Definition och förklaring av en riskpremier

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Riskpremie

Riskpremie är detsamma som den extra avkastning som man får på en investering om man jämför med den riskfria räntan. En synonym till detta är marknadsriskpremien.
Riskpremie heter på engelska “risk premium” eller “market risk premium”.
Man kan på enklare svenska förklara riskpremie som att det är den avkastning en placerare vill ha för att investera i ett värdepapper istället för i riskfria räntepapper.
Riskpremien är med andra ord ett mått som visar på hur mycket extra aktiemarknaden kräver utöver avkastningen på den riskfria placeringen för att placera sina pengar i aktier.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.