March 8

Nettoexport, vad betyder det? – förklaring och definition av nettoexporter

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Nettoexport

Nettoexport är summan av handelsbalansen och tjänstebalansen. Nettoexporten är alltså summan av exporten och importen av tjänster vilket också kan kallas den primära bytesbalansen.
Ett lands nettoexport är värdet på bruttoexporten minus värdet på importerade insatsvaror och insatstjänster. Nettoexporten är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras.
På engelska kallas nettoexport Net exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare